Chủ nhật, 03/06/2018 - 09:13

Học tiếng Anh mỗi ngày: Thử tài Ngữ pháp tiếng Anh của bạn

Dân trí

Ngữ pháp tiếng Anh là cấu trúc chỉ sự đặt câu đúng trật tự và hài hòa giữa các từ, các yếu tố trong tiếng Anh để tạo nên một câu văn hoàn chỉnh, chính xác và khoa học nhất. Dưới đây là 6 câu trắc nghiệm chọn lọc để thử tài trình độ ngữ pháp của bạn nhé!

Nhật Hồng