Học tiếng Anh: 90% người Việt phát âm sai các từ này, bạn thì sao? (Phần 3)

Dân trí

Tiếp tục thử thách phát âm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những phụ âm khó trong tiếng Anh. Bạn đọc đúng bao nhiêu từ trong số các từ này? Hãy cùng thử nhé!

Học tiếng Anh: 90% người Việt phát âm sai các từ này, bạn thì sao? (Phần 3)

1. Hướng dẫn cách đọc các âm /t/ và /d/ chuẩn

Âm /t/ - đây là một âm vô thanh.

• Đặt đầu lưỡi chạm vòm lợi phía trên.

• Đặt cạnh lưỡi chạm với răng hàm trên.

• Bắt đầu đẩy hơi, giữ luồng hơi phía sau răng.

• Đừng để bất cứ luồng khí nào đi qua mũi.

• Nhanh chóng hạ lưỡi xuống đồng thời đẩy luồng hơi bật ra ngoài.

Âm /d/ - Đây là một âm hữu thanh.

• Tạo khẩu hình miệng giống âm /t/ nhưng luồng hơi được bật ra yếu hơn.

• Dây thanh quản rung khi phát âm âm này.

2. Hướng dẫn cách đọc âm /b/ và /p/

Âm /b/ - Đây là một âm hữu thanh.

• Tạo khẩu hình miệng giống âm /p/.

• Dây thanh quản rung khi phát âm âm này.

Âm /p/ - Đây là một âm vô thanh.

• Nhẹ nhàng mím môi, 2 môi chạm nhau.

• Bắt đầu đẩy hơi, giữ luồng hơi phía sau môi.

• Không để bất cứ luồng khí nào đi qua mũi.

• Nhanh chóng tách hai môi để luồng hơi được bật ra ngoài tạo thành âm /p/.

• Khi phát âm âm này, dây thanh quản không rung.

3. Hướng dẫn cách đọc âm /tʃ/ và /dʒ/

Âm /tʃ/ - Đây là một âm vô thanh.

• Âm này được tạo thành từ 2 phụ âm /t/ và /ʃ/. Vì vậy lưỡi cần dịch chuyển để tạo được âm này.

• Luyện tập phát âm âm /t/ và âm /ʃ/ như đã học.

• Phát âm âm /t/ rồi nhanh chóng di chuyển về phía âm /ʃ/. Tăng tốc độ cho đến khi chúng kết hợp thành 1 âm.

Âm /dʒ/ - Đây là một âm hữu thanh.

• Tạo khẩu hình miệng giống âm /tʃ/ nhưng hơi đi ra yếu hơn.

• Dây thanh quản rung khi phát âm âm này.

Hãy theo dõi các bài học tiếp theo để cùng học và “nâng cấp" tiếng Anh của mình lên nhé!

Vũ Phong