Nghệ An:

“Học tập để xây quê hương đất nước”

(Dân trí) - Đó là chủ đề được Hội Khuyến học huyện miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An công bố trong lễ khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời và Ngày hội khuyến học ngày 25/9, tại Trường THCS xã Mậu Đức.

Tuần lễ diễn ra từ ngày 1 đến 7/10 với nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nhân rộng các mô hình:. “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Trung tâm học tập cộng đồng” “Đơn vị học tập” và “Nâng chất lượng hoạt động của chi hội khuyến học xã, thị”.
Tuần lễ diễn ra từ ngày 1 đến 7/10 với nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nhân rộng các mô hình:. “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Trung tâm học tập cộng đồng” “Đơn vị học tập” và “Nâng chất lượng hoạt động của chi hội khuyến học xã, thị”.

Chương trình góp phần giúp các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về học tập; tăng cường cơ hội học tập trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cập nhật kiến thức, kỹ năng, sử dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội; đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, góp phần xây dựng huyện Con Cuông trở thành đô thị sinh thái.

Tuần lễ diễn ra từ ngày 1 đến 7/10 với nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nhân rộng các mô hình như: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Trung tâm học tập cộng đồng”, “Đơn vị học tập” và “Nâng chất lượng hoạt động của chi hội khuyến học xã, thị”.

Chi nhanh Viettel Con Cuông tặng 10 suất học bổng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng.
Chi nhanh Viettel Con Cuông tặng 10 suất học bổng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó tổ chức các hoạt động như: đọc sách báo, tham quan các mô hình, mở các lớp chuyên đề chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở các lớp học xóa mù …

Dịp này Hội Khuyến học xã Mậu Đức đã trao thưởng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; Chi nhánh Viettel Con Cuông cũng đã trao 10 suất học bổng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Nguyễn Duy

Đang được quan tâm