Học sinh khu vực an toàn Thừa Thiên Huế trở lại trường học vào ngày 20/9

(Dân trí) - Học sinh tại Thừa Thiên Huế được trở lại trường học trực tiếp từ ngày mai 20/9, với điều kiện trường học ở khu vực an toàn và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chiều 19/9, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất chủ trương trên và giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị để quyết định cho học sinh đến trường đối với các trường học trực thuộc theo phân cấp quản lý. 

Học sinh khu vực an toàn Thừa Thiên Huế trở lại trường học vào ngày 20/9 - 1
Học sinh Thừa Thiên Huế ở những khu vực an toàn sẽ đi học lại từ ngày 20/9.

Đối với các trường học trong khu vực an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá theo Bộ tiêu chí quy định tại Quyết định số 165/QĐ-BCĐ ngày 29/8/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh để quyết định cho học sinh đến trường học tập.

Đối với khu vực đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các khu vực có yếu tố dịch tễ nguy cơ lây nhiễm, tiếp tục hình thức dạy học qua truyền hình, dạy học trực tuyến.

Vào tuần trước, tại 2 huyện miền núi Nam Đông và A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế), học sinh đã được đến trường học trở lại vì đã đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch.