Học bổng 40.000 USD dành cho nhà khoa học nữ

(Dân trí) - Thông tin từ Ủy ban Quốc gia UNESCO tại Việt Nam và Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam cho biết, năm 2011, tiếp tục cung cấp học bổng hỗ trợ nghiên cứu khoa học cấp quốc gia cho các nhà khoa học nữ.

Với mục tiêu phát hiện những tài năng khoa học trẻ và tôn vinh những đóng góp của phụ nữ cho sự tiến bộ của khoa học trên khắp toàn cầu, chương trình “Học bổng khoa học L’Oréal - UNESCO Vì Sự Phát Triển Phụ Nữ trong khoa học năm 2011” do L’Oréal Việt Nam tài trợ với sự hợp tác của Ủy ban Quốc gia UNESCO tại Việt Nam và Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam tiếp tục cung cấp học bổng hỗ trợ nghiên cứu khoa học cấp quốc gia.

Trong năm 2011, L’Oreal Vịệt Nam tiếp tục giới thiệu thêm chương trình hỗ trợ ươm mầm tài năng khoa học nữ trẻ tuổi của thế giới - Chương trình học bổng cấp quốc tế UNESCO- L’Oreal Vì Sự Phát Triển Phụ Nữ Trong Khoa Học dành cho các nữ nghiên cứu sinh khoa học (dưới 35 tuổi) thuộc các lãnh vực Sinh Học, Hóa Sinh, Công Nghệ Sinh Học, Dược, Nông Nghiệp, Sinh Lý Học. Trị giá mỗi học bổng tối đa là 40.000 USD. Ứng viên sẽ được chọn lựa từ Ủy ban Học bổng UNESCO-L'Oréal tại Paris. Thời hạn nộp hồ sơ và đề án nghiên cứu cho chương trình học bổng cấp quốc tế đến hết ngày 31/5/2011.

Chương trình học bổng hỗ trợ nghiên cứu khoa học cấp quốc gia L’Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học tiếp tục đón nhận các đề án nghiên cứu năm 2011 cho đến hết ngày 30/4/2011. Mỗi học bổng trị giá 150 triệu đồng dành cho các nhà khoa học nữ không quá 40 tuổi có học vị tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ với những đề án nghiên cứu thuộc ngành khoa học đời sống và khoa học vật liệu. Kết quả sẽ được công bố và trao giải vào tháng 10/2011 tại Hà Nội.

Bên cạnh học bổng hỗ trợ nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, các ứng viên mong muốn làm nghiên cứu tại các phòng lab nước ngoài có thể nộp đơn xin cấp học bổng nghiên cứu khoa học cấp quốc tế.

Được biết, bắt đầu từ năm 2008, chương trình này đã trao tặng các học bổng nghiên cứu khoa học trị giá 750 triệu đồng cho các đề án của 6 nhà khoa học nữ trẻ tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin về các chương trình học bổng L’Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học, xin vui lòng truy cập webiste http://www.phunutrongkhoahoc.com/

Giải thưởng “L’Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học” được Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng của tập đoàn L’Oreal tài trợ. Được thành lập vào năm 2007 với mục đích hỗ trợ cộng đồng trong 3 lãnh vực: khuyến học, nuôi dưỡng các nghiên cứu khoa học và ổn định cuộc sống cho những phụ nữ đang trong tình cảnh khó khăn, Quỹ hỗ trợ cộng đồng ra đời để hỗ trợ cho các hoạt động thuộc các lãnh vực nói trên trong đó có Giải thưởng “L’Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học”và các chương trình ý nghĩa khác trong tương lai.

Hồng Hạnh