Hỗ trợ 250 triệu đồng cho một xuất bản khoa học trên ISI/Scopuss

(Dân trí) - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN ban hành Chương trình thúc đẩy công bố quốc tế và hỗ trợ đào tạo tiến sĩ (giai đoạn 2018 – 2022). Theo đó, hỗ trợ đến 250 triệu đồng cho một xuất bản khoa học đăng trong danh mục ISI/Scopuss.


Top 20 đại học Việt Nam có công bố ISI nhiều nhất cho năm học 2016-2017

Top 20 đại học Việt Nam có công bố ISI nhiều nhất cho năm học 2016-2017

Mục tiêu chung của chương trình là nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ Nhà trường thông qua xuất bản quốc tế, qua đó mở rộng vị thế của các ngành đào tạo, hỗ trợ nghiên cứu, phục vụ kiểm định và xếp hạng… hướng đến tự chủ đại học vào năm 2020 theo yêu cầu của Chính phủ, hỗ trợ trực tiếp cho công tác tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ trong bối cảnh các yêu cầu mang tính “quốc tế” ngày càng tăng.

Mục tiêu cụ thể của chương trình là đầu tư kinh phí để tạo ra những ấn phẩm quốc tế thuộc nhiều cấp độ (từ các xuất bản thuộc danh mục ISI/Scopus đến các tạp chí và sách có chỉ số xuất bản chuẩn quốc tế ISNN, ISBN), mang tính tập thể của các cán bộ (và nghiên cứu sinh) của Nhà trường, bao gồm: Số tạp chí chuyên san, sách chuyên khảo, sách tham khảo, sách viết chung với học giả quốc tế… do cán bộ của Nhà trường chủ biên, đồng chủ biên, tham gia đóng góp chương/bài… có ghi rõ Nhà trường tài trợ (hoặc đồng tài trợ).

Định mức đầu tư cụ thể như sau:

250 triệu/đầu sách trong danh mục ISI/Scopuss hoặc trong TOP 500 trường đại học theo xếp hạng của các bảng xếp hạng các trường đại học có uy tín: THE, QS, ARWU…

200 triệu/đầu sách nằm trong danh mục A-B SENSE.

150 triệu/đầu sách không nằm trong 2 loại trên nhưng vẫn có ISBN chuẩn (khuyến khích in tại các NXB chuyên ngành; các trường đại học trong TOP 2.000 của THE, QS và ARWU hoặc hạng C của SENSE…)

100 triệu/đầu sách là sản phẩm của hội thảo quốc tế (được tổ chức tại Trường), được in chính thức bằng một trong 5 ngoại ngữ chính tại một nhà xuất bản uy tín trong nước.

Các ấn phẩm quốc tế mang tính cá nhân, không đăng ký hỗ trợ kinh phí từ Chương trình này (bài tạp chí, chương sách, chuyên khảo…) sẽ được khen thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Nhà trường.

Hồng Hạnh

Tin liên quan
Nâng cao công bố quốc tế cho các nhà nghiên cứu Việt

Nâng cao công bố quốc tế cho các nhà nghiên cứu Việt

Công bố quốc tế là câu chuyện nan giải của giới khoa học Việt Nam. Các hoạt động nghiên cứu đặt ra nhiều mục tiêu khác nhau, nhưng càng theo thời gian và xu thế hội nhập, hợp tác khoa học trong và ngoài nước, việc công bố các kết quả nghiên cứu của các tác giả trong nước trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín, đã trở thành một đòi hỏi quan trọng.