Hàng loạt sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức ở Hà Tĩnh

(Dân trí) - Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức của UBND tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2014. Theo kết luận này, Hà Tĩnh có rất nhiều sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức.

Kết luận thanh tra số 240/TB-TTBNV do Chánh Thanh tra Đặng Thanh Tùng ký cho biết, quy định tạm thời của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao còn có một số nội dung chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

Việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2012 còn có một số nội dung không đúng quy định như: có thành viên Ban coi thi đồng thời là thành viên Ban chấm thi; mức thu phí dự tuyển; quy định thời gian thi bài trắc nghiệm chuyên ngành đối với công chức loại D và bài thi môn trắc nghiệm tin học đối với công chức loại C; việc xây dựng đề thi không ghi thang điểm từng câu đề thi môn kiến thức chung và môn ngoại ngữ hoặc việc ghi thang điểm chi tiết cho đáp án môn thi kiến thức chung; việc chấm thi đối với một số bài thi chưa sát với đáp án, thang điểm; danh sách kết quả thi tuyển công chức không dự kiến người trúng tuyển.

Phê duyệt kết quả tuyển dụng bổ sung đối với 12 công chức là không đúng với kế hoạch tuyển dụng và thông báo thi tuyển công chức.

Việc tiếp nhận đối với một số trường hợp không qua thi tuyển theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh là không đúng quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

Trước những sai phạm này, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; thực hiện việc tiếp nhận không qua thi tuyển theo đúng quy định của pháp luật.

Thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá về điều kiện, tiêu chuẩn và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với công chức được tuyển dụng giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/9/2014 theo quy định tạm thời về khuyết khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của UBND tỉnh; thu hồi theo thẩm quyền quyết định tuyển dụng đối với những người không đáp ứng yêu cầu; báo cáo Bộ Nội vụ kết quả thực hiện trong tháng 7/2015.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo kiểm điểm, phê bình các tập thể và cá nhân có liên quan vì đã xảy ra những tồn tại, hạn chế, sai sót trong tuyển dụng công chức; yêu cầu các cơ quan, đơn vị sử dụng công chức thực hiện đúng quy định về việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức hàng năm.

Chỉ đạo rà soát các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển dụng công chức do địa phương ban hành theo thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật; sửa đổi Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

Bên cạnh đó chỉ đạo tổ chức tập huấn các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức đối với đội ngũ công chức làm công tác tổ chức nhà nước tại cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để công tác tham mưu về tuyển dụng công chức được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng công chức, viên chức để kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

S.H