Thứ ba, 25/10/2016 - 13:45

Thanh Hóa:

Hàng chục trường học trả lại tiền cho phụ huynh

Dân trí

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, hàng chục trường học trên địa bàn thành phố đã trả lại một số khoản thu sai quy định cho phụ huynh học sinh mà các trường đã tổ chức thu trái quy định từ đầu năm học.

Tại Thông báo số 513/TB-UBND, ngày 14/10 kết luận hội nghị chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa yêu cầu các trường đã thu những khoản thu trái quy định phải hoàn trả lại cho cha mẹ học sinh chậm nhất vào ngày 20/10.

Trường Tiểu học Minh Khai 2, thành phố Thanh Hóa có nhiều khoản thu trái quy định đã được Phòng GD-ĐT chỉ ra.
Trường Tiểu học Minh Khai 2, thành phố Thanh Hóa có nhiều khoản thu trái quy định đã được Phòng GD-ĐT chỉ ra.

Sau ngày 20/10, đơn vị nào vẫn cố tình vi phạm, còn để xảy ra tình trạng lạm thu thì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Chủ tịch UBND thành phố và chịu hình thức kỷ luật theo mức độ vi phạm.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa giao Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, thống kê nội dung các trường đã thực hiện hoàn trả lại cho cha mẹ học sinh, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 31/10.

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ thành lập các tổ công tác, kiểm tra đối với các trường có phản ánh việc lạm thu trên thông tin đại chúng, báo cáo Chủ tịch thành phố.

Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho thấy, đến ngày 24/10, đã có 35 trường học thu những khoản trái với quy định đã và đang hoàn trả lại cho phụ huynh học sinh.

Cụ thể có 33 trường Tiểu học báo cáo theo nội dung Thông báo số 513, trong đó có 29 trường thực hiện trả lại tiền thu các khoản sai quy định cho phụ huynh học sinh. Các trường Tiểu học hoàn trả lại tiền như: Ba Đình, Điện Biên 1, Minh Khai 1, Minh Khai 2, Trần Phú, Thiệu Khánh, Thiệu Vân, Quảng Đông, Quảng Thắng....

Thông báo số 513 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa về chấn chỉnh tình trạng lạm thu trên địa bàn
Thông báo số 513 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa về chấn chỉnh tình trạng lạm thu trên địa bàn

Có 18 trường THCS báo cáo, trong đó có 6 trường trả lại các khoản thu sai quy định, gồm: Tân Sơn, Đông Thọ, Đông Tân, Đông Cương, Quảng Hưng, Lý Tự Trọng. Ở cấp học Mầm non có một số trường báo cáo theo nội dung Thông báo số 513 gồm các trường: Lam Sơn, Ngọc Trạo, Phan Đình Phùng và Quảng Tâm...

Tuy nhiên, tìm hiểu thực tế cho thấy, bên cạnh những trường tổ chức trả lại tiền cho phụ huynh học sinh, vẫn còn nhiều trường thực hiện chậm. Các khoản được trả lại chủ yếu là tiền học 2 buổi/ngày, bảo hiểm thân thể, bảo trì máy tính, hoạt động ngoại khóa. Có nhiều trường chưa báo cáo và chưa thực hiện trả lại một số khoản thu sai quy định, như các trường Tiểu học: Lê Văn Tám, Đông Hưng, Đông Thọ...

Duy Tuyên