Hà Nội: Trường THCS chất lượng cao tuyển sinh đầu cấp ra sao?

Dân trí

Các trường THCS chất lượng cao tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến. Nếu có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu, thực hiện xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực.

Đối với các trường THCS được UBND TP Hà Nội công nhận trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến.

Trường hợp có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu, việc tuyển sinh thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực.

Điểm tuyển sinh được xác định bằng điểm xét tuyển + Điểm kiểm tra (tính hệ số 2).

Trường hợp xét tuyển:

Căn cứ theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh ở cấp tiểu học và diện ưu tiên học sinh, các trường THCS xây dựng phương án xác định ĐTS của học sinh. Điểm xét tuyển tính theo thang điểm 10.

Hà Nội: Trường THCS chất lượng cao tuyển sinh đầu cấp ra sao? - 1

Đối với các trường THCS được UBND TP Hà Nội công nhận trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến.

Trường hợp kiểm tra, đánh giá năng lực:

Các quận, huyện, thị xã quy định bài kiểm tra đánh giá năng lực. Điểm các bài kiểm tra đánh giá năng lực tính theo thang điểm 10; điểm kiểm tra là tổng điểm các bài kiểm tra đánh giá năng lực.Trước tình hình dịch Covid-19 kéo dài, học sinh nghỉ học dài ngày, Sở GD&ĐT TP Hà Nội cho biết, nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT trước đó.

Hình thức kiểm tra:

Áp dụng hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó đảm bảo yêu cầu bốn cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dúng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao.

Thời gian làm bài:

Tối đa 60 phút/bài kiểm tra; thời gian tổ chức sẽ do các trường lựa chọn, báo cáo phòng GD&ĐT trình UBND cấp huyện phê duyệt.

Với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo Chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại trường THCS trên địa bàn TP Hà Nội”, thực hiện theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực, căn cứ vào điểm tuyển sinh để tuyển sinh.

Năm học 2020 - 2021, TP Hà Nội tiếp tục triển khai thí điểm chương trình đào tạo quốc tế chương trình THCS Quốc gia Việt Nam và chương trình giáo dục nhận chứng chỉ trung học quốc tế IGCSE tại 7 trường THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ), THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân), THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm), THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm) và lớp 6 THCS của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Hà Nội: Trường THCS chất lượng cao tuyển sinh đầu cấp ra sao? - 2

Với các trường tuyển sinh hệ song bằng, thực hiện theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực.

Với các trường này, cách tính điểm tuyển sinh được xác định bằng tổng điểm các bài kiểm tra đánh giá năng lực.

Học sinh phải thực hiện 2 bài kiểm tra đánh giá năng lực: Bài kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Anh gồm 2 phần (viết: Thời gian 45 phút; nghe: 30 phút).

Bài kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán bằng Tiếng Anh theo chuẩn CAIE, thời gian làm bài 60 phút.

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng vào 2 trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên trường nguyện vọng 1 và trường nguyện vọng 2.

Căn cứ vào chỉ tiêu, số học sinh dự tuyển, nguyện vọng và điểm tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh nhà trường xây dựng phươn án điểm chuẩn dự kiến.

Trường đề xuất điểm chuẩn dự kiến, xét duyệt Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT quyết định điểm chuẩn tuyển sinh của từng trường. Điểm tuyển sinh do Sở công bố là căn cứ duy nhất để xác định điểm chuẩn.
Các trường không được đưa ra bất cứ loại điểm hoặc quy định nào để xét tuyển.

Trường hợp hạ điểm chuẩn, các trường phải niêm yết công khai. Khi hạ điểm chuẩn, nhà trường chỉ được nhận nguyện vọng 1, không nhận nguyện vọng 2.

Mỹ Hà