Chủ nhật, 01/12/2019 - 13:14

Hà Nam: Tổ chức tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2019

Dân trí

UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành văn bản số 3598/KH - UBND về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên THPT hạng III, giáo viên THCS hạng III, giáo viên Tiểu học hạng IV và giáo viên mầm non hạng IV năm 2019 thuộc UBND các huyện, thành phố.

Cụ thể, căn cứ chỉ tiêu biên chế giáo viên được UBND tỉnh giao năm 2019 và số biên chế dự kiến cắt giảm năm 2020, số lượng giáo viên hiện có ở các cấp học (tại thời điểm 31/12/2019), UBND các huyện, thành phố đề xuất nhu cầu tuyển dụng giáo viên ở Trung tâm Giáo dục  nghề nghiệp - Giáo dục thường  xuyên, cấp THCS, cấp tiểu học, cấp mầm non theo đúng nhu cầu số lượng, cơ cấu bộ môn.

Số lượng giáo viên xét tuyển theo trình tự của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ bằng Tổng số giáo viên cần tuyển dụng trừ đi số giáo viên được xét tuyển đặc cách.

Đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, UBND các huyện chỉ đề xuất số lượng giáo viên đủ điều kiện xét tuyển đặc cách theo Công văn 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ.

Hà Nam: Tổ chức tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2019 - 1

Văn bản số 3598/KH – UBND của UBND tỉnh Hà Nam

Về hình thức và tổ chức tuyển dụng sẽ là xét tuyển đặc cách và xét tuyển theo trình tự. Nội dung và hình thức xét tuyển theo trình tự. Hội đồng xét tuyển các huyện, thành phố tổ chức xét tuyển cùng thời điểm (cùng thời gian thu hồ sơ, cùng thời gian kiểm tra, cùng công bố kết quả xét tuyển). Xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau: Vòng 1 Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2, người dự xét tuyển làm bài thực hành viết trên giấy, thể hiện trình độ hiểu biết chung, trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên cần tuyển. Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100. Thời gian làm bài thực hành: 150 phút. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng danh mục tài liệu ôn tập, phát hành tài liệu ôn tập và ra đề bài thực hành. Nội dung bài thực hành của mỗi môn học thống nhất trên toàn tỉnh.

Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây: Có điểm bài thực hành đạt từ 50 điểm trở lên; Có số điểm bài thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng ở từng môn học của từng huyện, thành phố. 

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả thực hành cao hơn là người trúng tuyển. Nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định người trúng tuyển. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Thời gian thực hiện, từ ngày 29/11 đến ngày 3/12, UBND các huyện, thành phố sẽ xây dựng kế hoạch xét tuyển (thể hiện cả 2 nội dung xét tuyển đặc cách và xét tuyển theo trình tự) gửi về Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo. Từ ngày 3/12 đến ngày 6/12, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn Kế hoạch xét tuyển của các huyện, thành phố.

Đối với trường hợp xét tuyển, từ ngày 7/12/2019 đến 17h00’ ngày 6/1/2020, UBND các huyện, thành phố phát hành hồ sơ và thu hồ sơ xét tuyển. Ngày 12/1/2020 (Chủ nhật) từ 8h00’, Hội đồng xét tuyển các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra thực hành đối với người dự xét tuyển.

Trong văn bản này cũng yêu cầu việc tổ chức tuyển dụng giáo viên phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, chính xác, đúng quy định của pháp luật. 

Đức Văn