Hà Nam: Ban hành kế hoạch triển khai tuyển dụng giáo viên năm 2017

(Dân trí) - Căn cứ chỉ tiêu biên chế giáo viên được UBND tỉnh Hà Nam giao năm 2017, số lượng giáo viên có ở các cấp học, UBND huyện, thành phố đề xuất nhu cầu tuyển dụng giáo viên của cấp THCS, cấp tiểu học, cấp mầm non theo đúng nhu cầu số lượng, cơ cấu bộ môn.

Mới đây, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 2410/KH-UBND về việc triển khai tuyển dụng giáo viên THCS hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV, năm 2017.

Hình thức tuyển dụng gồm: xét tuyển và xét tuyển đặc cách. Trong đó, xét tuyển đối với người dự tuyển giáo viên THCS hạng III và người dự tuyển giáo viên tiểu học hạng IV. Xét tuyển đặc cách đối với 87 giáo viên đã được hợp đồng dạy Tiếng Anh tiểu học theo Đề án dạy ngoại ngữ 2020 và giáo viên mầm non đã được hợp đồng theo Thông tư liên tịch số 09, ngày 11/3/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ.

Thời gian thực hiện, đối với xét tuyển giáo viên THCS và giáo viên tiểu học: Từ ngày 9/9/2017 đến 17h ngày 9/10/2017, UBND các huyện, thành phố phát hành hồ sơ và thu hồ sơ dự tuyển.

Kế hoạch số 2410/KH-UBND về việc triển khai tuyển dụng giáo viên THCS hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV, năm 2017.
Kế hoạch số 2410/KH-UBND về việc triển khai tuyển dụng giáo viên THCS hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV, năm 2017.

Ngày 21/10, Hội đồng tuyển dụng các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người dự xét tuyển. Từ ngày 01 - 14/11/2017, niêm yết kết quả xét tuyển; tiếp nhận kiến nghị, phúc khảo về kết quả xét tuyển (nếu có).

Thời gian thực hiện xét tuyển đặc cách đối với 87 giáo viên hợp đồng dạy Tiếng Anh tiểu học theo Đề án dạy ngoại ngữ 2020: Trước ngày 24/9, UBND các huyện, thành phố hoàn thành việc thu hồ sơ.

Ngày 1/10/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, sát hạch với 87 giáo viên hợp đồng dạy Tiếng Anh tiểu học. Ngày 6/10, thông báo kết quả với Hội đồng tuyển dụng các huyện, thành phố.

Đối với giáo viên mầm non đã được hợp đồng theo Thông tư liên tịch 09, thời gian thực hiện xét tuyển đặc cách: Trước ngày 2/11/2017, Hội đồng tuyển dụng các huyện, thành phố hoàn thành việc thu hồ sơ của giáo viên mầm non. Ngày 5/11/2017, Hội đồng tuyển dụng các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với giáo viên mầm non.

Ngày 27/11, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam sẽ thông báo kết quả trúng tuyển đến người dự tuyển.

Đức Văn

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM