Gợi ý giải đề thi môn Văn vào khối 10 chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội

Dân trí

Sáng nay 1/6, hơn 5.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Văn vào trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội. Dưới đây là gợi ý giải đề thi Văn chi tiết, mời các thí sinh và quý độc giả tham khảo.

Đề thi môn Văn vào lớp 10 THPT Chuyên ĐH Sư phạm năm 2017.
Đề thi môn Văn vào lớp 10 THPT Chuyên ĐH Sư phạm năm 2017.

Dưới đây là gợi ý giải đề thi Văn chi tiết mời các thí sinh và quý độc giả tham khảo:

Gợi ý giải đề thi môn Văn vào khối 10 chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội - 2
Gợi ý giải đề thi môn Văn vào khối 10 chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội - 3
Gợi ý giải đề thi môn Văn vào khối 10 chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội - 4
Gợi ý giải đề thi môn Văn vào khối 10 chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội - 5

Gợi ý giải đề thi môn Văn vào khối 10 chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội - 6
Gợi ý giải đề thi môn Văn vào khối 10 chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội - 7
Gợi ý giải đề thi môn Văn vào khối 10 chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội - 8

Gợi ý giải đề thi môn Văn vào khối 10 chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội - 9
Gợi ý giải đề thi môn Văn vào khối 10 chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội - 10

Gợi ý giải đề thi môn Văn vào khối 10 chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội - 11

Hoặc các thí sinh và quý độc giả có thể tham khảo gợi ý giải đề TẠI ĐÂY

PV