Gợi ý giải đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2020

(Dân trí) - Thí sinh đã hoàn thành bài thi tổng hợp Khoa học xã hội kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Dưới đây là gợi ý giải đề môn Địa lý, mời thí sinh tham khảo.

Theo đánh giá của giáo viên HOCMAI, đề thi nằm hoàn toàn trong chương trình lớp 12 với 75% thuộc mức độ Nhận biết – Thông hiểu, trong đó có 14 câu hỏi sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (chiếm 35% tổng số câu hỏi trong đề thi). Việc có tới 14 câu hỏi sử dụng Atlat có thể coi là một lợi thế ghi điểm của thí sinh.

Gợi ý giải đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2020 - 1

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Hà Nội. (ảnh: Sơn Tùng)

Ngoài ra, những câu hỏi thuộc phần kiến thức 7 điểm chủ yếu thuộc hai chuyên đề Địa lí vùng kinh tế và Địa lí ngành kinh tế; 25% câu hỏi còn lại trải đều tất cả các chuyên đề của lớp 12 và tập trung vào chuyên đề Địa lí tự nhiên và Địa lí vùng kinh tế.

Các câu hỏi cực khó thuộc chuyên đề Địa lí tự nhiên và Địa lí vùng kinh tế thuộc dạng bài so sánh, câu hỏi liên chuyên đề và đảm bảo tính phân hóa cho mục tiêu tuyển sinh.

Mã đề 321 môn Địa lý thuộc bài thi tổng hợp Khoa học xã hội kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 như sau:

Gợi ý giải đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2020 - 2
Gợi ý giải đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2020 - 3
Gợi ý giải đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2020 - 4
Gợi ý giải đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2020 - 5

Gợi ý đáp án mã đề 321:

Gợi ý giải đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2020 - 6