Thứ bảy, 05/08/2017 - 11:30

Giữa tháng 8, học sinh Cà Mau mới tựu trường

Dân trí

Từ ngày 14/8, học sinh các bậc học của tỉnh Cà Mau sẽ bắt đầu tựu trường vào năm học mới 2017-2018. So với địa phương lân cận là tỉnh Bạc Liêu, học sinh Cà Mau tựu trường khá muộn.


Học sinh tỉnh Cà Mau tựu trường khá muộn so với một số tỉnh trong khu vực ĐBSCL. (Ảnh minh họa)

Học sinh tỉnh Cà Mau tựu trường khá muộn so với một số tỉnh trong khu vực ĐBSCL. (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau, học sinh các bậc Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và GDTX của tỉnh Cà Mau sẽ tựu trường từ ngày 14-16/8 (trong khi đó, học sinh bậc THCS, THPT và GDTX của tỉnh Bạc Liêu ngày 8/8 đã tựu trường, tức sớm hơn khoảng 1 tuần).

Tất cả các bậc học sẽ tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Theo đó, học sinh THCS và THPT sẽ bắt đầu học kỳ I vào ngày 5/9 và kết thúc học kỳ vào ngày 13/1/2018; Học sinh Mầm non và Tiểu học bắt đầu học kỳ I vào ngày 11/8 và kết thúc học kỳ vào ngày 12/1/2018; Hệ GDTX bắt đầu học kỳ I vào ngày 18/9 và kết thúc học kỳ ngày 13/1/2018.

Học sinh các bậc học sẽ bắt đầu học kỳ II vào ngày 22/1/2018; trong đó, học sinh Mầm non và Tiểu học kết thúc học kỳ vào ngày 25/5/2018; Học sinh THCS, THPT và GDTX kết thúc học kỳ vào ngày 26/5/2018.

Tất cả các bậc học sẽ kết thúc năm học 2017-2018 trước ngày 30/5/2018.

Ngoài ra, cũng theo kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau, thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh vào ngày 7/10/2017; Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 dự thi vòng Quốc gia vào ngày 28/10/2017; Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh diễn ra ngày 1/4/2018.

Kế hoạch cũng nêu rõ, tỉnh xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2018; Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 trước ngày 31/7/2018; Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 trước ngày 5/8/2018.

Được biết, UBND tỉnh Cà Mau cũng đã chi nhiều tỷ đồng để cho ngành giáo dục tỉnh này trùng tu, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới.

Huỳnh Hải