Gia Lai: Học sinh nghèo được hỗ trợ gần 4 tỷ đồng

Dân trí

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Đức Hoàng vừa ký quyết định số 725/QĐ-UBND về việc xuất ngân sách cấp bổ sung để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường trung học phổ thông ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai sẽ xuất ngân sách hơn 3,8 tỷ đồng từ nguồn kinh phí đã chuyển từ năm 2016 sang năm 2017 để cấp bổ sung cho Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường trung học phổ thông ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2014/NĐ-CP. UBND tỉnh Gia Lai đồng thời, yêu cầu Sở Tài chính lập thủ tục xuất ngân sách đúng quy định; Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, sử dụng kinh phí đúng mục đích, thanh quyết toán đúng quy định.

ảnh học sinh nghèo ở xã pờ tó, huyện ia pa, gia lai

Học sinh nghèo ở xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai

Được biết, nguồn kinh phí của tỉnh Gia Lai vẫn còn hạn chế. Song nhiều năm qua, tỉnh vẫn luôn đặc biệt chú trọng và thực hiện tốt công tác hỗ trợ để học sinh nghèo ở những vùng đặc biệt khó khăn có điều kiện học tập tốt nhất.

Phạm Hoàng