Dự chi thành viên nhóm nghiên cứu mạnh về Toán tối đa 40 triệu đồng/tháng

Lê Phương

(Dân trí) - Căn cứ vào khả năng kinh phí, vai trò, nhiệm vụ, yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác, mức tiền công cho từng thành viên trong nhóm nghiên cứu tối đa không quá 40 triệu đồng/tháng.

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030.

Dự chi thành viên nhóm nghiên cứu mạnh về Toán tối đa 40 triệu đồng/tháng - 1

Học sinh, sinh viên tham gia ngày hội toán học (ảnh: Lê Phương)

Dự thảo cũng quy định các nội dung chi thực hiện nhiệm vụ cụ thể như thúc đẩy công bố công trình Toán học chất lượng cao, trong đó có chi giải thưởng cho các nghiên cứu xuất sắc về Toán học để nâng cao chất lượng công bố; hỗ trợ giảng viên, giáo viên trẻ thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng Toán học.

Đồng thời, dự thảo cũng nêu rõ nội dung và mức chi để duy trì và phát triển các nhóm nghiên cứu, hướng nghiên cứu mạnh truyền thống, hỗ trợ hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trong nước và các nhóm nghiên cứu hỗn hợp trong nước - quốc tế.

Căn cứ vào khả năng kinh phí, vai trò, nhiệm vụ, yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác của các thành viên trong các nhóm nghiên cứu, mức tiền công cụ thể đảm bảo phù hợp, trong phạm vi dự toán kinh phí được giao, tối đa không quá 40 triệu đồng/tháng/người.

Ngoài ra, còn có nội dung chi thực hiện nhiệm vụ triển khai chương trình giáo dục phổ thông môn Toán, đào tạo tài năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Toán, trong đó có chi đào tạo, bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên học viên sư phạm ngành Toán, giáo viên môn Toán cốt cán, giáo viên THPT chuyên Toán; tổ chức các khóa bồi dưỡng dành cho học sinh, sinh viên về các chủ đề thời sự trong Toán hiện đại nhằm phát hiện và bồi dưỡng tài năng Toán học.

Đối với các học viên là học sinh, sinh viên ngoại tỉnh được tuyển chọn tham gia các lớp đào tạo nhân tài Toán học theo quyết định của Bộ GD-ĐT sẽ được hỗ trợ chi phí đi lại, phòng nghỉ và phụ cấp lưu trú theo quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nhắc việc chi học bổng khuyến khích để thu hút và nâng cao chất lượng đối với sinh viên ngành Toán, chi xây dựng, cập nhật, chuẩn hóa các chương trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học các khoa học về Toán cũng như khối kiến thức Toán học trong các chuyên ngành, lĩnh vực khác.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất các nội dung chi khác như đối với nhiệm vụ truyền thông phổ biến, quảng bá tri thức Toán học; thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng Toán học, chú trọng phát triển một số lĩnh vực có nhu cầu cao trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay nhiệm vụ xây dựng và phát triển hệ tri thức các khoa học về Toán trong hệ tri thức Việt số hóa; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo Toán học.

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình trọng điểm này bao gồm nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ GD-ĐT, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp quản lý về ngân sách nhà nước; nguồn tài trợ, hỗ trợ, huy động hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Toàn văn dự thảo và góp ý xem tại đây.

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM