Thứ bảy, 05/01/2019 - 09:37

Đố bạn chim đà điểu có biết bơi hay không?

Dân trí

Đà điểu có thể bơi? Quả của cây ớt cay hơn khi trời có nhiều mưa? Đôi khi những con hươu cao cổ con có thể rống như bò? Bạn thử trả lời xem những câu trên là đúng hay sai nhé.


Xuân Vũ

Tổng hợp


Từ khóa: