Điểm trúng tuyển tạm thời của ĐH Ngoại thương, Y Hà Nội, Dược Hà Nội