Điểm trúng tuyển hệ Trung cấp Công an nhân dân cao nhất là 29 điểm

Dân trí

Tổng cục Chính trị CAND vừa chính thức phê duyệt điểm trúng tuyển hệ Trung cấp Công an nhân dân. Mức điểm công bố ở mức cao chót vót, thậm chí đối với thí sinh nữ có trường phải đạt 29,0 điểm mới trúng tuyển.

Hiện nay chỉ còn trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đang báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND và sẽ công bố ngay sau khi được phê duyệt.

Dưới đây là điểm chuẩn chính thức vào hệ Trung cấp khối các trường Công an:

Điểm trúng tuyển hệ Trung cấp Công an nhân dân cao nhất là 29 điểm - 1
Điểm trúng tuyển hệ Trung cấp Công an nhân dân cao nhất là 29 điểm - 2
Điểm trúng tuyển hệ Trung cấp Công an nhân dân cao nhất là 29 điểm - 3
Điểm trúng tuyển hệ Trung cấp Công an nhân dân cao nhất là 29 điểm - 4
Điểm trúng tuyển hệ Trung cấp Công an nhân dân cao nhất là 29 điểm - 5

Nguyễn Hùng

(Email hungns@dantri.com.vn)