Thứ năm, 18/07/2019 - 14:47

Điểm trúng tuyển dự kiến vào Trường ĐH PHENIKAA năm 2019

Dân trí

Ngày 18/7, Trường Đại học PHENIKAA đã công bố điểm trúng tuyển dự kiến đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét tuyển theo học bạ THPT) và mức điểm xét tuyển dự kiến đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 cho 18 chương trình đào tạo đại học chính quy của Trường.

Điểm xét tuyển dự kiến theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Theo đó, Trường có 8/18 CTĐT có mức điểm xét tuyển là 18 điểm, 3/18 CTĐT có mức điểm xét tuyển là 17 điểm, 3 CTĐT có mức điểm xét tuyển là 16,5 và 2 CTĐT có mức điểm xét tuyển là 16.

Riêng hai ngành Dược học và Điều dưỡng, mức điểm xét tuyển sẽ được công bố sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành sức khỏe.

Mức điểm xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 của Trường Đại học PHENIKAA theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 như sau:

STT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

ĐIỂM XÉT TUYỂN (dự kiến)

(Áp dụng cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển đối với từng ngành)

1

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

7480201

18,0

2

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CNTT VIỆT NHẬT)

7480201- VJ

18,0

3

KHOA HỌC MÁY TÍNH

7480101

18,0

4

KỸ THUẬT XÂY DỰNG

7580201

18,0

5

QUẢN TRỊ KINH DOANH

7340101

18,0

6

KẾ TOÁN

7340301

18,0

7

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

7340201

18,0

8

LUẬT KINH TẾ

7380107

18,0

9

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA

7520216

17,0

10

KỸ THUẬT Y SINH

7520212

17,0

11

NGÔN NGỮ ANH

7220201

17,0

12

CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

7510402

16,5

13

KỸ THUẬT Ô TÔ

7520130

16,5

14

KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

7520114

16,5

15

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

7420201

16,0

16

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

7440301

16,0

17

DƯỢC HỌC

7720201

THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT VỀ NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

18

ĐIỀU DƯỠNG

7720301

       

Điểm trúng tuyển dự kiến phương thức xét tuyển theo học bạ THPT

Theo đó, đối với phương thức xét tuyển theo học bạ THPT, trường có 15 trong tổng số 18 chương trình đào tạo (CTĐT) đại học chính quy có mức điểm trúng tuyển dự kiến là 21,0 điểm.

Đây là 15 CTĐT của hai khối ngành: Khoa học kỹ thuật và công nghệ (11 CTĐT) và Kinh tế (4 CTĐT). Ngành Ngôn ngữ Anh có mức điểm trúng tuyển dự kiến là 20,0 điểm.

Hai ngành đào tạo thuộc khối ngành chăm sóc sức khỏe là Dược học và Điều dưỡng có mức điểm trúng tuyển dự kiến tương ứng là 24,0 và 19,5 điểm – các mức điểm theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành Dược học và Điều dưỡng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mức điểm trúng tuyển (dự kiến) hệ đại học chính quy năm 2019 của Trường Đại học PHENIKAA theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT.

STT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN (dự kiến)

(Áp dụng cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển của từng ngành)

1

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

7480201

21,0

2

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CNTT VIỆT NHẬT)

7480201- VJ

21,0

3

KHOA HỌC MÁY TÍNH

7480101

21,0

4

KỸ THUẬT XÂY DỰNG

7580201

21,0

5

QUẢN TRỊ KINH DOANH

7340101

21,0

6

KẾ TOÁN

7340301

21,0

7

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

7340201

21,0

8

LUẬT KINH TẾ

7380107

21,0

9

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA

7520216

21,0

10

KỸ THUẬT Y SINH

7520212

21,0

11

CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

7510402

21,0

12

KỸ THUẬT Ô TÔ

7520130

21,0

13

KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

7520114

21,0

14

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

7420201

21,0

15

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

7440301

21,0

16

NGÔN NGỮ ANH

7220201

20,0

17

DƯỢC HỌC

7720201

24,0

18

ĐIỀU DƯỠNG

7720301

19,5

Hồng Hạnh