Điểm chuẩn vào trường ĐH Hải Phòng, ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Dân trí

Ngày 14/8, trường ĐH Hải Phòng, ĐH Sư phạm Hà Nội 2 đã công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2016. Thí sinh lưu ý, nộp Giấy chứng nhận kết quả thi từ 8g ngày 15-8 đến 17g ngày 19-8. Hết thời không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi trong thời gian trên coi như không có nguyện vọng vào học tại Trường.

Điểm chuẩn trường ĐH Hải Phòng

Điểm trúng tuyển trường ĐH Hàng Hải xem TẠI ĐÂY

Thí sinh trúng tuyển xem thông tin nhập học chi tiết tại ĐÂY

Thí sinh đến nhận giấy báo trúng tuyển từ 14/8/2016 đến 19/8/2016.

Thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 1 khi nhận giấy báo phải nộp phiếu báo điểm bản chính.

Thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 2 khi nhận giấy báo phải nộp học bạ bản chính.

Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đợt 1 năm 2016

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn thi

Điểm trúng tuyển

1

D140201

Giáo dục Mầm non

Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

17,5

Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu

Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu

2

D140202

Giáo dục Tiểu học

TOÁN, Vật lý, Hóa học

28,75

TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Toán, Lịch sử

3

D140204

Giáo dục Công dân

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

19

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

4

D140206

Giáo dục Thể chất

Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU

21

Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU

5

D140208

Giáo dục Quốc phòng - An Ninh

Toán, Vật lý, Hóa học

21,5

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

6

D140209

Sư phạm Toán học

TOÁN, Vật lý, Hóa học

30

TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh

7

D140210

Sư phạm Tin học

TOÁN, Vật lý, Hóa học

24

Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh

TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, TOÁN, Vật lý

8

D140211

Sư phạm Vật lý

Toán, VẬT LÝ, Hóa học

28,5

Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, VẬT LÝ

9

D140212

Sư phạm Hóa học

Toán, Vật lý, HÓA HỌC

28

Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh

10

D140213

Sư phạm Sinh học

Toán, Hóa học, SINH HỌC

26

Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh

11

D140217

Sư phạm Ngữ văn

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý

28,5

NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Địa lý, Tiếng Anh

12

D140218

Sư phạm Lịch sử

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý

27

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Trung

13

D140231

Sư phạm Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

29

14

D220113

Việt Nam học

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý

26

NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Trung

15

D220201

Ngôn ngữ Anh

Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

28

16

D220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG

24

Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

17

D220310

Lịch sử

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý

27

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Trung

18

D220330

Văn học

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý

28,5

NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Địa lý, Tiếng Anh

19

D420101

Sinh học

Toán, Hóa học, SINH HỌC

26

Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh

20

D440102

Vật lý

Toán, VẬT LÝ, Hóa học

28,5

Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, VẬT LÝ

21

D440112

Hóa học

Toán, Vật lý, HÓA HỌC

28

Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh

22

D460101

Toán học

TOÁN, Vật lý, Hóa học

30

TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh


* Ghi chú:
- Môn thi chính (viết chữ in hoa) nhân hệ số 2.
- Ngành Giáo dục Thể chất thực hiện xét tuyển theo đề án riêng.
HƯỚNG DẪN THÍ SINH NỘP GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI
Thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chínhGiấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
Thí sinh có thể nộp Giấy chứng nhận kết quả thi theo hai cách:
- Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 qua Phòng Đào tạo (kèm theo 01 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ cần báo tin).
Thời gian: Từ 8h00 ngày 15/8/2016 đến 17h00 ngày 19/8/2016.
- Gửi qua đường Bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh (kèm theo 01 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ cần báo tin) theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Số 32 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Thời gian: Trước 17h00 ngày 17/8/2016 tính theo dấu bưu điện.
Thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi trong thời gian trên coi như không có nguyện vọng vào học tại Trường.

Hồng Hạnh