Thứ năm, 23/06/2016 - 10:45

Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 tại Huế: Cao nhất 48,3 điểm

Dân trí

Ngày 23/6, Th.s. Nguyễn Thanh Trung, Trưởng Phòng Khảo thí & Kiểm định Chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa có điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 ở 8 trường THPT có thi tuyển trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, điểm chuẩn nguyện vọng 1 trúng tuyển cao nhất thuộc về trường THPT Hai Bà Trưng với 48,3 điểm (học sinh tiếng Anh). Tiếp đến là trường THPT Nguyễn Huệ với 46 điểm (học sinh tiếng Anh), trường THPT Phan Đăng Lưu (25,6 điểm), THPT Cao Thắng (31,4 điểm), THPT Bùi Thị Xuân (25,5 điểm), THPT Thuận An (25 điểm), THPT Nguyễn Trường Tộ với 39,5 điểm (học sinh tiếng Anh).

Tổng cộng trong 3.614 chỉ tiêu thi tuyển vào lớp 10 của 7 trường trên số học sinh trúng tuyển là 3.599 em.

Các học sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại Thừa Thiên Huế
Các học sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại Thừa Thiên Huế

Riêng trường THPT chuyên Quốc học có điểm chuẩn cao nhất là thuộc 3 khối chuyên Anh, chuyên Sinh, chuyên Tin (cùng 35 điểm); tiếp đến là chuyên Nhật (34,65 điểm), chuyên Hóa (34 điểm), chuyên Văn (33,5 điểm), chuyên Lý (33,2 điểm), chuyên Pháp (32,5 điểm)…

Tổng số học sinh được tuyển vào trường THPT chuyên Quốc Học là 420 học sinh/420 chỉ tiêu.

So với kỳ thi vào lớp 10 năm trước tại Thừa Thiên Huế, kỳ thi năm nay có điểm chuẩn trúng tuyển cao hơn từ 3-4 điểm trở lên.

I.Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của các trường THPT tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2016-2017 như sau:

1. Xét trúng tuyển nguyện vọng 1:

TT

Trường

Điểm chuẩn

Số lượng

1

Trường THPT Phan Đăng Lưu

35,6

516

2

Trường THPT Thuận An

25,0

403

3

Trường THPT Nguyễn Huệ

585

Học sinh Tiếng Anh

46,0

543

Học sinh Tiếng Pháp

44,4

21

Học sinh Tiếng Nhật

40,0

21

4

Trường THPT Hai Bà Trưng

570

Học sinh Tiếng Anh

48,3

550

Học sinh Tiếng Nhật

44,2

20

5

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

312

Học sinh Tiếng Anh

39,5

305

Học sinh Tiếng Pháp

33,0

07

6

Trường THPT Cao Thắng

31,4

319

7

Trường THPT Bùi Thị Xuân

25,5

319

Tổng cộng

3.024

2. Xét trúng tuyển nguyện vọng 2:

TT

Trường

Điểm chuẩn

Số lượng

1

Trường THPT Thuận An

Từ THPT Phan Đăng Lưu

29,00

114

2

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

128

Từ THPT Hai Bà Trưng (Anh)

40,5

86

Từ THPT Nguyễn Huệ (Anh)

40,3

36

Từ THPT Nguyễn Huệ (Pháp)

35,5

06

3

Trường THPT Cao Thắng

100

Từ THPT Nguyễn Huệ

39,5

14

Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Anh)

34,0

60

Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Nhật)

39,7

02

Từ THPT Nguyễn Trường Tộ

34,9

24

4

Trường THPT Bùi Thị Xuân

233

Từ THPT Nguyễn Huệ (Tiếng Anh)

35,1

102

Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Anh)

37,9

28

Từ THPT Ng.Trường Tộ (Tiếng Anh)

35,1

101

Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Nhật)

38,6

01

Từ THPT Nguyễn Huệ (Tiếng Nhật)

37,8

01

Tổng cộng

575

3. Tổng số thí sinh được trúng tuyển vào lớp 10:

STT

Đơn vị

Chỉ tiêu

Số học sinh

trúng tuyển

1

Trường THPT Nguyễn Huệ

588

585

2

Trường THPT Hai Bà Trưng

588

570

3

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

440

440

4

Trường THPT Cao Thắng

420

419

5

Trường THPT Bùi Thị Xuân

546

552

6

Trường THPT Phan Đăng Lưu

516

516

7

Trường THPT Thuận An

516

517

Tổng cộng

3.614

3.599

II. Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của trường THPT chuyên Quốc Học năm học 2016-2017:

1) Chuyên Toán : 32,00 điểm (57 học sinh/02 lớp).

2) Chuyên Văn : 33,55 điểm (35 học sinh/01 lớp).

3) Chuyên Anh : 35,00 điểm (68 học sinh/02 lớp).

4) Chuyên Lý : 33,20 điểm (55 học sinh/02 lớp)

(trong đó, nguyện vọng 1: 50 học sinh; nguyện vọng 2: 05 học sinh).

5) Chuyên Hoá : 34,00 điểm (58 học sinh/02 lớp)

(trong đó, nguyện vọng 1: 56 học sinh; nguyện vọng 2: 02 học sinh).

6) Chuyên Sinh : 35,00 điểm (34 học sinh/01 lớp).

(trong đó, nguyện vọng 1: 33 học sinh; nguyện vọng 2: 01 học sinh).

7) Chuyên Sử : 27,75 điểm (16 học sinh/0,5 lớp)

(trong đó, nguyện vọng 1: 15 học sinh; nguyện vọng 2: 01 học sinh).

8) Chuyên Địa : 30,1 điểm (16 học sinh/0,5 lớp).

(trong đó, nguyện vọng 1: 16 học sinh; nguyện vọng 2: 0 học sinh).

9) Chuyên Tin : 35,00 điểm (30 học sinh/01 lớp)

(trong đó, nguyện vọng 1: 09 học sinh; nguyện vọng 2: 21 học sinh).

10) Chuyên Pháp : 32,50 điểm (26 học sinh/01 lớp).

(trong đó, nguyện vọng 1: 24 học sinh; nguyện vọng 2: 02 học sinh).

11) Chuyên Nhật : 34,65 điểm (25 học sinh/01 lớp).

(trong đó, nguyện vọng 1: 25 học sinh; nguyện vọng 2: 0 học sinh).

Tổng số học sinh được tuyển vào trường THPT chuyên Quốc Học: 420học sinh/420 chỉ tiêu.

Đại Dương

Đáng quan tâm
Mới nhất