Điểm chuẩn NV2 ĐH Điều dưỡng Nam Định, ĐH Thủy lợi

Dân trí

Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định và ĐH Thủy lợi vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV2 năm 2011.

Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển NV2 vào ĐH Điều dưỡng Nam Định năm 2011 như sau:
 
Điểm trúng nguyện vọng 2 vào Đại học chính qui, khu vực 3, học sinh THPT: 21,0

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 vào Cao đẳng chính qui ngành Điều dưỡng, khu vực 3,học sinh THPT: 17,5

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 vào Cao đẳng chính qui ngành Hộ sinh, khu vực 3, học sinh THPT: 13,0

Điểm chuẩn NV2 Trường ĐH Thủy Lợi trình độ cao đẳng hệ chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng đối với học sinh phổ thông, khu vực 3 như sau:

Trình độ

Mã Trường/ Cơ sở

Điểm chuẩn

Cao Đẳng

Tại Hà Nội (TLA-C65)

12.0

Tại TT ĐH 2 (TLS – C65) – Ninh Thuận

10.0

Chuyển từ TLA về TLS

10.0

Những thí sinh đăng ký xét tuyển vào TLA nhưng không đủ điểm chuẩn vào trường (TLA) nhưng đủ điểm chuẩn chuyển từ TLA về TLS được nhập học vào Trung tâm ĐH2 - Ninh Thuận của Trường.

Hồng Hạnh

Đáng quan tâm
Mới nhất