Điểm chuẩn năm 2018 vào ĐH Tài nguyên và Môi trường chỉ từ 13 - 15 điểm

Dân trí

2 ngành có mức điểm chuẩn cao nhất vào trường ĐH Tài Nguyên và Môi trường năm nay là 15 điểm gồm: Kế toán, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, các ngành còn lại từ 13 điểm trở lên. Dưới đây là mức điểm cụ thể vào từng ngành của trường.

Điểm chuẩn vào trường ĐH Tài Nguyên và Môi trường năm 2018:

Điểm chuẩn tại cơ sở Hà Nội:

STT

Khối ngành

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

1

III

7340301

Kế toán

15.00

2

7380101

Luật

13.00

3

7340101

Quản trị kinh doanh

13.50

4

IV

7440298

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

13.00

5

7440299

Khí tượng thủy văn biển

13.00

6

7440221

Khí tượng và khí hậu học

13.00

7

7440224

Thủy văn học

13.00

8

V

7620103

Khoa học đất

13.00

9

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

13.00

10

7480201

Công nghệ thông tin

14.00

11

7520501

Kỹ thuật địa chất

13.00

12

7520503

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

13.00

13

VII

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

15.00

14

7850102

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

13.00

15

7850199

Quản lý biển

13.00

16

7850103

Quản lý đất đai

13.50

17

7850198

Quản lý tài nguyên nước

13.00

18

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

13.50

* Tại phân hiệu Thanh Hóa:

STT

Khối ngành

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

1

III

7340301PH

Kế toán

13.00

2

V

7510406PH

Công nghệ kỹ thuật môi trường

13.00

3

7520503PH

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

13.00

4

VII

7850103PH

Quản lý đất đai

13.00

Điểm chuẩn tính theo đối tượng học sinh phổ thông khu vực 3, không ưu tiên. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai nhóm khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).

Xác nhận nhập học và thời gian nhập học:

Thí sinh đạt điểm chuẩn phải nộp bản chính “Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018” từ ngày 06/08 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 12/08/2018 để xác nhận nhập học theo phương thức nộp trực tiếp tại Trường (thí sinh có thể đồng thời làm thủ tục nhập học trong thời gian trên) hoặc nộp qua bưu điện (thời gian gửi tới Trường được tính ngày theo dấu bưu điện). Trường hợp thí sinh không xác nhận nhập học theo thời gian trên coi như từ chối nhập học tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Thí sinh trúng tuyển các mã ngành thuộc trụ sở chính thực hiện việc xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học tại trụ sở chính; thí sinh trúng tuyển các mã ngành thuộc phân hiệu Thanh Hóa thực hiện việc xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học tại phân hiệu.

Thời gian nhập học chính thức: Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 12 tháng 8 năm 2018.

Nhật Hồng