Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, ĐH Hà Nội năm 2020

Dân trí

Ngày 5/10, Trường ĐH Hà Nội công bố mức điểm chuẩn, theo đó, điểm chuẩn dao động từ 23,45 - 35,38. Mức điểm chuẩn của Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn thông từ 20 - 26,65.

Điểm chuẩn vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông năm 2020:

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, ĐH Hà Nội năm 2020 - 1

Điểm chuẩn trường Đại học Hà Nội năm 2020:

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, ĐH Hà Nội năm 2020 - 2

Hồng Hạnh