Điểm chuẩn ĐH Y Dược Huế sẽ vẫn ở mức cao

(Dân trí) - Đề thi khối B được đánh giá là khó hơn năm 2009 nhưng nhìn chung chất lượng thí sinh dự thi vào ĐH Y Dược - ĐH Huế vẫn khá cao. Theo thống kê và phân tích của <i>Dân trí</i>, dự kiến điểm chuẩn của trường thấp nhất là 17,0 và cao nhất là 23,5

Kết quả thống kê dựa vào tổng điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên (nếu có). Phân tích chỉ mang tính chất tham khảo, để biết mình có trúng tuyển hay không thí sinh cần đợi nhà trường công bố điểm chuẩn.
 
Điểm chuẩn ĐH Y Dược Huế sẽ vẫn ở mức cao  - 1

(Ảnh: Tiến Nguyên)

1. Bác sỹ đa khoa (mã ngành 301): Chỉ tiêu 450

Ngành có 4.582 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 29,5. Số thí sinh có điểm từ 20 trở lên là 1.019.

Nếu lấy điểm chuẩn là 21,0 thì trường sẽ nhận được 769 thí sinh, nếu tăng lên 21,5 thì trường sẽ có 636 thí sinh đạt yêu cầu. Nếu tiếp tục tăng điểm chuẩn lên 22,0 thì có 528 thí sinh đạt và nếu tăng lên 22,5 thì có 430 thí sinh trúng tuyển. Như vậy nhiều khả năng ngành này sẽ ấn định 22,5 (số chỉ tiêu thừa dành cho tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển…).

2. Bác sỹ Răng-Hàm-Mặt (mã ngành 302): Chỉ tiêu 50

Ngành có 651 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 28,0. Số thí sinh có điểm từ 20 trở lên là 156.

Nếu lấy điểm chuẩn là 21,0 thì trường sẽ nhận được 118 thí sinh, nếu tăng lên 21,5 thì trường sẽ có 99 thí sinh đạt yêu cầu. Nếu tiếp tục tăng điểm chuẩn lên 22,0 thì có 87 thí sinh đạt và nếu tăng lên 22,5 thì có 71 thí sinh trúng tuyển. Nếu điểm chuẩn ấn định là 23,0 thì có 63 thí sinh đủ điều kiện, nếu tăng lên 23,5 thì có vừa đủ 50 thí sinh. Như vậy nhiều khả năng ngành này sẽ ấn định 23,5.

3. Ngành Dược sỹ (mã ngành 303): Chỉ tiêu 100

Ngành có 677 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 28,0. Số thí sinh có điểm từ 20 trở lên là 170.

Nếu lấy điểm chuẩn là 21,0 thì trường sẽ nhận được 151 thí sinh, nếu tăng lên 21,5 thì trường sẽ có 131 thí sinh đạt yêu cầu. Nếu tiếp tục tăng điểm chuẩn lên 22,0 thì có 119 thí sinh đạt và nếu tăng lên 22,5 thì có 101 thí sinh trúng tuyển. Nếu điểm chuẩn ấn định là 23,0 thì có 91 thí sinh đủ điều kiện, nếu tăng lên 23,5 thì có vừa đủ 76 thí sinh. Như vậy nhiều khả năng ngành này sẽ ấn định 22,5.

4. Ngành Điều Dưỡng (mã ngành 304): Chỉ tiêu 50

Ngành có 1.696 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 23,5. Số thí sinh có điểm từ 19,0 trở lên là 82.

Nếu lấy điểm chuẩn là 19,5 thì trường sẽ nhận được 59 thí sinh, nếu tăng lên 20,0 thì trường sẽ có 51 thí sinh đạt yêu cầu. Nếu tiếp tục tăng điểm chuẩn lên 20,5 thì có 39 thí sinh đạt. Như vậy nhiều khả năng ngành này sẽ ấn định 20,0.

5. Ngành kỹ thuật Y học (mã ngành 305): chỉ tiêu 50

Ngành có 928 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 26. Số thí sinh có điểm từ 19,0 trở lên là 99.

Nếu lấy điểm chuẩn là 19,5 thì trường sẽ nhận được 82 thí sinh, nếu tăng lên 20,0 thì trường sẽ có 68 thí sinh đạt yêu cầu. Nếu tiếp tục tăng điểm chuẩn lên 20,5 thì có 51 thí sinh đạt và nếu tăng lên 21,0 thì có 38 thí sinh trúng tuyển. Như vậy nhiều khả năng ngành này sẽ ấn định 20,5.

6. Ngành Y tế công cộng (mã ngành 306): chỉ tiêu 60

Ngành có 818 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 22,5. Số thí sinh có điểm từ 16,0 trở lên là 130.

Nếu lấy điểm chuẩn là 16,5 thì trường sẽ nhận được 106 thí sinh, nếu tăng lên 17,0 thì trường sẽ có 85 thí sinh đạt yêu cầu. Nếu tiếp tục tăng điểm chuẩn lên 17,5 thì có 57 thí sinh đạt và nếu tăng lên 18,0 thì có 46 thí sinh trúng tuyển. Như vậy nhiều khả năng ngành này sẽ ấn định 17,0 hoặc 17,5.

7. Bác sỹ Y học dự phòng (mã ngành 307): chỉ tiêu 100

Ngành có 592 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 23,0. Số thí sinh có điểm từ 16,0 trở lên là 176.

Nếu lấy điểm chuẩn là 16,5 thì trường sẽ nhận được 157 thí sinh, nếu tăng lên 17,0 thì trường sẽ có 129 thí sinh đạt yêu cầu. Nếu tiếp tục tăng điểm chuẩn lên 17,5 thì có 112 thí sinh đạt và nếu tăng lên 18,0 thì có 91 thí sinh trúng tuyển. Như vậy nhiều khả năng ngành này sẽ ấn định 17,5.

8. Bác sỹ Y học cổ truyền (mã ngành 308): chỉ tiêu 60

Ngành có 752 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 24,5. Số thí sinh có điểm từ 19,0 trở lên là 93.

Nếu lấy điểm chuẩn là 19,5 thì trường sẽ nhận được 75 thí sinh, nếu tăng lên 20,0 thì trường sẽ có 61 thí sinh đạt yêu cầu. Nếu tiếp tục tăng điểm chuẩn lên 20,5 thì có 43 thí sinh đạt và nếu tăng lên 21,0 thì có 34 thí sinh trúng tuyển. Như vậy nhiều khả năng ngành này sẽ ấn định 20,0.

Nguyễn Hùng

Đọc thêm