Điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội cao nhất 29 điểm, ĐH Mỏ Địa chất từ 15- 19 điểm

Dân trí

Ngành luật kinh tế của Trường ĐH Luật Hà Nội là ngành có điểm chuẩn cao nhất 29 điểm với tổ hợp xét tuyển C00. Trường ĐH Mỏ - Địa chất dao động từ 15 - 19 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2020 như sau:

Điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội cao nhất 29 điểm, ĐH Mỏ Địa chất từ 15- 19 điểm - 1

Điểm chuẩn trường ĐH Luật Hà Nội năm 2020:

Ngành luật kinh tế của Trường ĐH Luật Hà Nội là ngành có điểm chuẩn cao nhất 29 điểm với tổ hợp xét tuyển C00.

Điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội cao nhất 29 điểm, ĐH Mỏ Địa chất từ 15- 19 điểm - 2

Hồng Hạnh

Đáng quan tâm