Điểm chuẩn CĐ Cộng đồng Đồng Tháp, CĐ Công nghiệp Việt-Hưng...

Dân trí

Điểm chuẩn của trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp dao động từ 9-14 điểm; CĐ Công nghiệp Việt-Hưng dao động từ 10-12 điểm. CĐ Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang dao động từ 10-15,5 điểm.

1. CĐ Cộng đồng Đồng Tháp:

 

Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết của các ngành. Điểm chuẩn này tính theo học sinh phổ thông - khu vực 3 và đã cộng điểm ưu tiên.

 

Tên ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

Cao đẳng Công nghệ thực phẩm

01

14

 

Cao đẳng Kế toán

02

14

 

Cao đẳng Tin học

03

12

 

Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản

04

13

Điểm chung cả cho 2 khối A và B

Cao đẳng Dịch vụ thú y

05

9

Điểm chung cả cho 2 khối A và B

 

Điểm xét tuyển (Đối với thí sinh không trúng tuyển NV1):

 

- Thí sinh dự thi vào Cao đẳng đối với 2 ngành Công nghệ thực phẩm và Kế toán, nếu có từ 13 đến cận dưới 14 điểm (đã cộng điểm ưu tiên), có thể làm thủ tục xin xét tuyển NV2 vào ngành Cao đẳng Tin học.

 

- Thí sinh dự thi vào Cao đẳng đối với các ngành Công nghệ thực phẩm, Kế toán, Tin học và Nuôi trồng thủy sản, nếu có từ 10 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên), có thể làm thủ tục xin xét tuyển NV2 vào ngành Cao đẳng Dịch vụ thú y.

 

- Thí sinh dự thi vào Cao đẳng đối với tất cả các ngành, nếu có từ 5 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên), có thể làm thủ tục xin xét tuyển vào Trung cấp chính quy, gồm các ngành Kế toán, Tin học, Chế biến thủy sản và Chăn nuôi thú y.

 

Thời gian phát và nhận Hồ sơ xét tuyển kể từ ngày 06/8 đến hết ngày 24/8/2007 tại Phòng Đào tạo của Trường (điện thoại: 067 851274).

 

2. CĐ Công nghiệp Việt - Hưng:

 

Mức điểm chuẩn này tính cho thí sinh ở KV3.

 

Tên ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

01

10

Công nghệ kỹ thuật điện

02

10

Tin học

03

10

Kế Toán

04

10

Công nghệ cơ - Điện tử

05

10

Công nghệ kỹ thuật ô tô

06

10

Công nghệ kỹ thuật điện tử

07

10

Quản  trị Kinh doanh

08

10

Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch

09

12

 

Trường cũng dự kiến đề nghị Bộ  cho phép trường xét tuyển các thí sinh dự thi đại học cùng khối ( khối A ) năm 2007 có tổng điểm 03 môn thi lớn hơn hoặc bằng với điểm chuẩn của các ngành  của Trường để tuyển đủ số chỉ tiêu được giao.

 

3. CĐ Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang

 

Khối

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển KV3

Điểm Năng khiếu phải đạt

C

04

Thông tin thư viện

11

0

C

14

Thư ký văn phòng

12.5

0

C

03

Việt Nam học

14.5

6.5

C

09

Quản trị văn phòng

13

0

D1

03

Việt Nam học

14.5

6.5

D1

08

QTKD nhà hàng khách sạn

14.5

6.5

D1T

03

Việt Nam học

14.5

6.5

D1T

08

QTKD nhà hàng khách sạn

14.5

6.5

H

02

SP mỹ thuật

15.5

12

H

06

Hội họa

14

11

H

13

Mỹ thuật ứng dụng

12

9.5

N

01

SP âm nhạc

12

7.5

N

07

Thanh nhạc

10

4.5

N

10

Sáng tác âm nhạc

14.5

10

N

12

Nhạc cụ tây phương

11.5

6

R

05

Quản lý văn hóa thông tin

11

7

 

+ Những thí sinh thi ngành SPMT (H02) không đủ điểm chuẩn, có thể chuyến sang học ngành Hội Họa (H06).

 

Điều kiện: Đạt điểm chuẩn của ngành Hội Họa và có đơn xin chuyển nguyện vọng gửi phòng Đào tạo.


+ Những thí sinh thi ngành Sư phạm âm nhạc (N01) nếu không đủ điểm chuẩn có thể chuyển sang học ngành Thanh nhạc (N07) hoặc ngành Nhạc cụ (N12).

 

Điều kiện: Đạt điểm chuẩn của ngành Thanh nhạc hoặc ngành Sáng tác Âm nhạc và có đơn xin chuyển nguyện vọng gửi phòng Đào tạo.

 

Lưu ý: Những thí sinh không đậu lần một có thể chờ xét kết quả lần hai. 

 

                                                               

Nguyễn Hùng