Điểm chuẩn 2018 vào ĐH Luật Hà Nội, HV Báo chí, ĐH Dược HN

Dân trí

Sáng ngày 6/8, ba trường đại học trên đã công bố điểm trúng tuyển vào trường. Theo đó, các mức điểm chuẩn các trường đều giảm mạnh so với năm trước.

Điểm chuẩn năm 2018 của ĐH Dược Hà Nội:

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học hệ chính quy ngành Dược đợt I năm 2018. Thí sinh diện trúng tuyển nhập học ngày 28/8/2018 (thời gian cụ thể trong Giấy báo nhập học sau khi thí sinh xác nhận nhập học).

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học bằng cách nộp Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 trực tiếp tại Trường hoặc qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh trước 17 giờ 00 phút ngày 12 tháng 8 năm 2018 (tính theo dấu bưu điện đối với trường hợp gửi chuyển phát nhanh).

Những thí sinh không nộp giấy tờ trên cho Trường trong thời gian quy định xem như từ chối nhập học.

Điểm chuẩn 2018 vào ĐH Luật Hà Nội, HV Báo chí, ĐH Dược HN - 1

Điểm chuẩn trường ĐH Luật Hà Nội năm 2018:

Điểm chuẩn 2018 vào ĐH Luật Hà Nội, HV Báo chí, ĐH Dược HN - 2
Điểm chuẩn 2018 vào ĐH Luật Hà Nội, HV Báo chí, ĐH Dược HN - 3

Điểm chuẩn Học viện Báo chí & Tuyên truyền năm 2018:

Điểm chuẩn 2018 vào ĐH Luật Hà Nội, HV Báo chí, ĐH Dược HN - 4
Điểm chuẩn 2018 vào ĐH Luật Hà Nội, HV Báo chí, ĐH Dược HN - 5
Điểm chuẩn 2018 vào ĐH Luật Hà Nội, HV Báo chí, ĐH Dược HN - 6
Điểm chuẩn 2018 vào ĐH Luật Hà Nội, HV Báo chí, ĐH Dược HN - 7
Điểm chuẩn 2018 vào ĐH Luật Hà Nội, HV Báo chí, ĐH Dược HN - 8
Điểm chuẩn 2018 vào ĐH Luật Hà Nội, HV Báo chí, ĐH Dược HN - 9
Điểm chuẩn 2018 vào ĐH Luật Hà Nội, HV Báo chí, ĐH Dược HN - 11

Điểm chuẩn 2018 vào ĐH Luật Hà Nội, HV Báo chí, ĐH Dược HN - 12

Điểm chuẩn 2018 vào ĐH Luật Hà Nội, HV Báo chí, ĐH Dược HN - 13
Điểm chuẩn 2018 vào ĐH Luật Hà Nội, HV Báo chí, ĐH Dược HN - 14

Nhật Hồng