ĐH Quốc gia TPHCM: Hỗ trợ công trình nghiên cứu tối đa 30 lần lương cơ sở

(Dân trí) - Để khuyến khích nghiên cứu khoa học, ĐH Quốc gia TPHCM đang dự thảo Hướng dẫn Hỗ trợ công bố quốc tế trong đại học này để thực hiện trong năm 2018. Mức hỗ trợ cho một công trình không vượt quá 30 lần lương cơ sở.

PGS.TS Phạm Văn Hùng, cán bộ của trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) tại phòng thí nghiệm
PGS.TS Phạm Văn Hùng, cán bộ của trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) tại phòng thí nghiệm

Theo đó, các công trình đã công bố trực tuyến hoặc phát hành trong năm trước ngày xét tuyển và không vi phạm điều 8 Luật Khoa học Công nghệ (KHCN) sẽ được hỗ trợ kinh phí. Đối với các công trình công bố quốc tế đã nhận kinh phí từ ngân sách nhà nước, gồm công trình nghiên cứu là sản phẩm bắt buộc của đề tài/dự án KHCN cấp nhà nước, cấp ĐHQG TPHCM (đề tài loại A, B, C)… sẽ không được xem xét.

Mức hỗ trợ cho một công trình do Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM quyết định nhưng không vượt quá 30 lần mức lương cơ sở theo quy định của nhà nước (hiện tại không quá 39 triệu). Trong đó, tác giả chính nhận được 60%, đồng tác giả nhận 40%, nếu chỉ có một tác giả, mức hỗ trợ là 100%.

Đại học này sẽ hỗ trợ cho công trình công bố trên các tạp chí uy tín quốc tế thuộc danh mục cơ sở dữ liệu Web of Science, Scopus… Tổ chuyên gia, hội đồng tư vấn chuyên môn xem xét về chất lượng, giá trị công trình để đề xuất với Giám đốc ĐHQG TPHCM.

Được biết, ĐHQG TPHCM hiện có 3.605 cán bộ nghiên cứu, trong đó, người có trình độ tiến sĩ trở lên chiếm 41%; hơn 1.000 nghiên cứu sinh được đào tạo ở các chương trình trong nước và hợp tác quốc tế.

Lê Phương

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục
Đọc thêm