ĐH Quốc gia HN treo thưởng: Một công bố quốc tế được hỗ trợ 60 triệu đồng

(Dân trí) - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa treo thưởng đối với người đang học tập tại ĐH QGHN có công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ ghi địa chỉ ĐHQGHN sẽ được hỗ trợ mức cao nhất là 60 triệu đồng cho tác giả đứng đầu.

Mục đích treo thưởng này, nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trình độ cao và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, tiếp cận theo chuẩn mực quốc tế và định hướng đổi mới sáng tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

Đối tượng hỗ trợ là người học đang học tập tại ĐHQGHN có công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ ghi địa chỉ ĐHQGHN (tên tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi). Đối với nghiên cứu sinh, công bố quốc tế hoặc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ phải có nội dung phù hợp với đề tài luận án đang triển khai.

Các ấn phẩm công bố quốc tế được chia thành 02 lĩnh vực:

Nhóm lĩnh vực khoa học tự nhiên và y dược, kĩ thuật và công nghệ: chỉ hỗ trợ cho công trình công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc danh mục cơ sở dữ liệu ISI và Scopus;

Nhóm lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học liên ngành: hỗ trợ với cả các ấn phẩm khoa học thuộc cơ sở dữ liệu của Scimago và các ấn phẩm của các Nhà xuất bản quốc tế có uy tín.

Ấn phẩm chưa được tài trợ từ các đề tài, dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) các cấp ở trong nước sẽ được hỗ trợ như sau:

Ấn phẩm công bố

Mức hỗ trợ/01 ấn phẩm
(đơn vị: đồng)

Tác giả đứng đầu; Tác giả liên hệ

Đồng tác giả

- Trên tạp chí khoa học thuộc top 5% tạp chí hàng đầu được phân loại theo nhóm lĩnh vực, ngành/chuyên ngành của Scimago và tương ứng với lĩnh vực chuyên môn của tác giả

60.000.000

30.000.000

- Trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI hoặc Scopus và được Scimago xếp hạng Q1

30.000.000

15.000.000

- Trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI hoặc Scopus và được Scimago xếp hạng Q2

21.000.000

12.000.000

- Trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI hoặc Scopus và được Scimago xếp hạng Q3, Q4 hoặc thuộc danh mục A&HCI và ESCI của ISI

18.000.000

9.000.000

- Trên tạp chí quốc tế khác thuộc cơ sở dữ liệu của Scimago và NXB có uy tín trên thế giới, NXB của 500 trường đại học hàng đầu thế giới, 100 trường đại học hàng đầu châu Á theo bảng xếp hạng QS

12.000.000

6.000.000

Ấn phẩm đã được tài trợ từ các đề tài, dự án KH&CN các cấp ở trong nước sẽ được hỗ trợ 1/2 kinh phí so với mức quy định.

Bằng độc quyền hoặc chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ chưa được tài trợ từ các đề tài, dự án KH&CN các cấp sẽ được hỗ trợ, cụ thể:

Bằng độc quyền/Giấy chứng nhận

Mức hỗ trợ/01 loại hình
(đơn vị: đồng)

Tác giả chính

Đồng tác giả

- Sáng chế được cấp bằng độc quyền sáng chế quốc tế

60.000.000

30.000.000

- Sáng chế được cấp bằng độc quyền sáng chế do Cục Sở hữu trí tuệ cấp

30.000.000

15.000.000

- Các bằng sở hữu trí tuệ khác do Cục Sở hữu trí tuệ cấp

21.000.000

12.000.000

Bằng độc quyền hoặc chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ đã được tài trợ từ các đề tài, dự án KH&CN các cấp sẽ được hỗ trợ 1/2 kinh phí so với mức quy định.

Nhật Hồng