ĐH Quảng Nam công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 2

Dân trí

Ngày 13/9, Hội đồng tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013 của trường ĐH Quảng Nam đã có thông báo điểm trúng tuyển NV2 vào các ngành ĐH hệ chính quy năm 2013.

Thí sinh dự thi vào ĐH Quảng
Thí sinh dự thi vào ĐH Quảng Nam năm 2013.
 

Theo đó, điểm trúng tuyển NV2 vào các ngành ĐH hệ chính quy năm 2013 như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm
trúng tuyển

1

Quản trị kinh doanh

D340101

A

17,5

A1

17,0

D1

16,5

2

Kế toán

D340301

A

19,5

A1

17,5

D1

19,5

3

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

21,0

(môn Tiếng Anh
nhân hệ số 2 và tổng điểm
3 môn từ 13,5 trở lên)

4

Việt Nam học

D220113

C

15,0

D1

14,0

5

Công nghệ thông tin

D480201

A

16,5

A1

16,0

6

Bảo vệ thực vật

D620112

B

16,5

Điểm trúng tuyển NV2 vào các ngành CĐ hệ chính quy năm 2013 như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Đề thi -Khối thi

Điểm
trúng tuyển

1

Sư phạm Toán

C140209

ĐH

A

16,5

A1

16,0

A

18,0

A1

17,5

2

Sư phạm Hóa

C140212

ĐH

B

17,0

B

19,5

3

Việt Nam học

C220113

ĐH

C

12,0

D1

11,5

C

13,5

D1

13,0

4

Tiếng Anh

C220201

ĐH

D1

16,0

(môn Tiếng Anh
nhân hệ số 2 và tổng điểm 3 môn
 từ 10,0 trở lên)

D1

17,5

(môn Tiếng Anh
nhân hệ số 2 và tổng điểm 3 môn
từ 10,0 trở lên)

5

Quản trị kinh doanh

C340101

ĐH

A, A1, D1

10,0

A, A1, D1

10,0

6

Kế toán

C340301

ĐH

A, A1, D1

10,0

A, A1, D1

10,0

7

Công nghệ Thông tin

C480201

ĐH

A, A1

10,0

A, A1

10,0

8

Công tác Xã hội

C760101

ĐH

C

11,0

D1

10,0

C

11,0

D1

10,0

Điểm xét tuyển NV3 vào các ngành CĐ hệ chính quy năm 2013 như sau: 

STT

Ngành xét tuyển

Mã ngành

Khối

Điểm
xét tuyển

Thời gian
nộp hồ sơ

 

 

 

1

Công tác Xã hội

C760101

C

11

Từ 10/9/2013
đến 19/9/2013

 

 

D1

10

 

2

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1

10

 

3

Kế toán

C340301

A, A1, D1

10

Từ 10/9/2013
đến 29/9/2013

 

 

 

4

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1, D1

10

 

 

ĐH Quảng Nam cho biết, ngày 21/9 nhà trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển trên website nhà trường đối với những thí sinh xét tuyển vào ngành CĐ Công tác xã hội và Công nghệ thông tin. Thí sinh trúng tuyển vào các ngành này sẽ đến trực tiếp nhà trường để nhận giấy báo nhập học.

ĐH Quảng Nam cũng thông báo điều chỉnh ngành CĐ Tài chính - ngân hàng. Do số lượng thí sinh nộp hồ sơ NV2 vào ngành CĐ Tài chính - ngân hàng ít nên Hội đồng tuyển sinh nhà trường quyết định không mở mã ngành này, vì vậy những thí sinh đã nộp hồ sơ NV2 vào ngành CĐ Tài chính - ngân hàng có thể liên hệ trực tiếp nhà trường để chuyển hồ sơ qua các ngành xét tuyển NV3 nêu trên.

Công Bính

Đáng quan tâm
Mới nhất