Thứ sáu, 14/02/2020 - 21:03

ĐH Ngoại thương: Sinh viên phía Bắc nghỉ đến 23/2, phía Nam học từ 17/2

Dân trí

Ngày 14/2, Trường ĐH Ngoại thương đã điều chỉnh tổ chức các lớp học phần tín chỉ của hệ đại học chính quy từ ngày 17/02/2020 đến 23/02/2020 để phòng tránh virus corona.

Cụ thể: Các học phần tín chỉ được tổ chức học không tập trung đến hết ngày 23/02/2020.

Căn cứ tình hình dịch bệnh virus corona và các thông báo tiếp theo của Bộ GDĐT và các Bộ/ Ban/ Ngành chức năng, Nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo về tổ chức các lớp học phần tín chỉ sau thời gian trên.

Nhà trường thông báo, trong thời gian nghỉ, sinh viên không tập trung tại trường, các lớp học sẽ chuyển sang tổ chức học tập trực tuyến trên Hệ thống LMS của trường và/hoặc bằng các công cụ giảng dạy trực tuyến thông dụng hiện nay.

Nhà trường yêu cầu, giảng viên giảng dạy các lớp tín chỉ chủ động lên kế hoạch giảng dạy trực tuyến, thông báo cho sinh viên của mình tham gia học tập đầy đủ, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Đối với các học phần không tổ chức học trực tuyến, sinh viên theo dõi thông báo về lịch học bù của trường.

Lịch học giáo dục quốc phòng - an ninh dành cho sinh viên khóa 58 dự kiến: Đợt học thứ 1: dự kiến bắt đầu từ 02/03/2020; Đợt học thứ 2: sẽ có thông báo sau.

Đối với sinh viên chuẩn bị thực hiện học phần tốt nghiệp, sinh viên thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn và theo dõi thêm các thông báo của các Viện/Khoa chuyên môn để được hướng dẫn/hỗ trợ.

Đối với các loại hình/bậc đào tạo khác, nhà trường không tổ chức học tập trung từ ngày 17/02/2020 đến 23/02/2020. Các chương trình đặc thù thực hiện theo thông báo của Khoa/Trung tâm phụ trách.

Đối với Cơ sở II – Tp. Hồ Chí Minh: Sinh viên và học viên học tập trung từ ngày 17/02/2020.

Tiến độ học tập của sinh viên Cơ sở II – Tp. Hồ Chí Minh, sinh viên, học viên của các bậc/hệ đào tạo khác sẽ thực hiện theo thông báo cụ thể của Cơ sở.

Hồng Hạnh