ĐH Luật, ĐH Nông lâm TPHCM dự kiến tuyển ngành mới

Dân trí

Theo thông tin chỉ tiêu dự kiến từ các trường, trường ĐH Luật TPHCM sẽ tuyển thêm ngành Ngôn ngữ Anh, còn ĐH Nông lâm TPHCM tuyển thêm ngành Khoa học Môi trường trong kỳ tuyển sinh năm 2014.

Năm 2014, trường ĐH Luật TPHCM dự kiến tuyển  1.500 chỉ tiêu. Đặc biệt, trường chính thức tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh với 50 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu dự kiến các ngành như sau:

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu dự kiến

Các ngành đào tạo trình độ đại học

 

 

1.500

Luật học, gồm các chuyên ngành

D380101

 

1.250

         - Luật Thương mại

         - Luật Dân sự

         - Luật Hình sự

         - Luật Hành chính

         - Luật Quốc tế

 

A, A1, C, D1,D3

 

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1,D3

100

Quản trị - Luật

D340103

 

A, A1, D1,D3

100

Ngôn ngữ Anh

D220201

A1, D1

50

Còn với trường ĐH Nông lâm TPHCM, kỳ tuyển sinh năm 2014 trường dự kiến tuyển 5.300 chỉ tiêu. Đồng thời, dự kiến sẽ tuyển thêm ngành mới là ngành Khoa học Môi trường. Ngoài ra, mở rộng thi khối A1 đối với các ngành thi tuyển khối A.

Tham khảo chỉ tiêu dự kiến như sau:

Cụ thể như sau:

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu dự kiến

Các ngành đào tạo hệ ĐH4.120

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

D510201

A, A1

120

Công nghệ chế biến lâm sản

D540301

A,A1, B

160

Công nghệ thông tin

D480201

A,A1,D1

120

Công nghệ kĩ thuật nhiệt

D510206

A,A1

50

Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

A, A1

50

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

D510203

A, A1

60

Công nghệ kĩ thuật ô tô

D510205

A, A1

60

Công nghệ kĩ thuật hoá học

D510401

A, A1,B

120

Chăn nuôi

D620105

A, A1,B

160

Thú y

D640101

A, A1,B

190

Nông học

D620109

A, A1,B

140

Bảo vệ thực vật

D620112

A, A1,B

90

Lâm nghiệp

D620201

A, A1,B

210

Nuôi trồng thuỷ sản

D620301

A, A1,B

180

Công nghệ thực phẩm

D540101

A, A1,B

290

Công nghệ sinh học

D420201

A, A1,B

160

Kĩ thuật môi trường

D520320

A, A1,B

120

Quản lí tài nguyên và môi trường

D850101

A, A1,B

220

Công nghệ chế biến thủy sản

D540105

A, A1,B

60

Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp

D140215

A, A1,B

100

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

D620113

A, A1,B

160

Kinh tế

D310101

A, A1,D1

200

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1,D1

280

Kinh doanh nông nghiệp

D620114

A, A1,D1

60

Phát triển nông thôn

D620116

A, A1,D1

60

Kế toán

D340301

A, A1,D1

120

Quản lí đất đai

D850103

A, A1,D1

360

Bản đồ học

D310501

A, A1,D1

100

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

120

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

540

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1,D1

110

Quản lí đất đai

C850103

A, A1,D1

120

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

C510201

A, A1

80

Kế toán

C340301

A, A1,D1

150

Nuôi trồng thuỷ sản

C620301

B

80

Phân hiệu ĐH Nông lâm TPHCM tại Gia Lai (dành cho thí sinh thuộc Gia Lai, Kontum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng,Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên)360

Nông học

D620109

A, A1,B

50

Lâm nghiệp

D620201

A, A1,B

50

Kế toán

D340301

A, A1,D1

50

Quản lí đất đai

D850103

A, A1,D1

60

Quản lí tài nguyên và môi trường

D850101

A, A1,B

50

Công nghệ thực phẩm

D540101

A, A1,B

50

Thú y

D640101

A, A1,B

50

Phân hiệu ĐH Nông lâm TPHCM tại Ninh Thuận (dành cho thí sinh thuộc các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên)280

Kinh tế

D310101

A, A1,D1

70

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1,D1

70

Kế toán

D340301

A, A1,D1

70

Quản lí tài nguyên và môi trường

D850101

A, A1,B

70

Thụy An