ĐH Kinh tế Quốc dân tiếp nhận du học sinh Việt Nam về nước do dịch Covid-19

(Dân trí) - Để hỗ trợ du học sinh Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập tại các trường trong nước, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo tiếp nhận các du học sinh Việt Nam có nhu cầu và đủ điều kiện học tập.

ĐH Kinh tế Quốc dân tiếp nhận du học sinh Việt Nam về nước do dịch Covid-19 - 1

Một góc thư viện của trường ĐH Kinh tế quốc dân

Để hỗ trợ du học sinh Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập tại các trường trong nước, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức thông báo tiếp nhận các du học sinh Việt Nam có nhu cầu và đủ điều kiện học tập vào các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài của Nhà trường.

Hiện tại, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đang triển khai 15 chương trình liên kết đào tạo quốc tế ở tất cả các bậc đào tạo: đại học, thạc sỹ và tiến sỹ. Ở bậc đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân liên kết đào tạo với 7 đối tác nước ngoài (9 chương trình), cụ thể là:

Cử nhân Kế toán và Kế toán – Tài chính liên kết với Đại học Cardiff Metropolitan, Anh. Sinh viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Cardiff Metropolitan cấp;

 Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế và (3) Cử nhân Ngân hàng Tài chính liên kết với Đại học West of England, Anh. Sinh viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học West of England cấp;

Cử nhân Quản trị Kinh doanh và (5) Cử nhân Quản trị sự kiện liên kết với Đại học Sunderland, Anh. Sinh viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Sunderland cấp;

Cử nhân Kinh tế học và Tài chính (1+2) liên kết với Đại học Lincoln, Anh (1 năm tại Việt Nam và 2 năm tại Anh). Sinh viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Lincoln cấp;

Cử nhân Kinh doanh và Marketing liên kết với Đại học Coventry, Anh. Sinh viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Coventry cấp;

Cử nhân công nghệ tài chính (Fintech 2+2) liên kết với Đại học Á Châu, Đài Loan (2 năm tại Việt Nam và 2 năm tại Đài Loan). Sinh viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Á Châu cấp;

Cử nhân Quản trị Kinh doanh (2+2) liên kết với Đại học Dongseo, Hàn Quốc (2 năm tại Việt Nam và 2 năm tại Hàn Quốc). Sinh viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Dongseo cấp.

Ở bậc sau đai học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân liên kết đào tạo với 6 đối tác nước ngoài (6 chương trình), cụ thể là:

  • Cử nhân, Thạc sĩ chuyên ngành Định phí Bảo hiểm và Tài chính liên kết với Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1, Pháp. Học viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 cấp;
  • Thạc sĩ Điều hành Quản trị Kinh doanh Quốc tế liên kết với Đại học Quản trị Paris, Pháp. Học viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Quản trị Paris cấp;
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh liên kết với Đại học Andrews, Hoa Kỳ. Học viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Andrews cấp;
  • Thạc sĩ Quản trị Thông tin chuyên ngành Quản trị Công nghệ, Đổi mới sáng tại và Khởi nghiệp liên kết với Đại học Koblenz-Landau, Đức. Học viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Koblenz-Landau cấp;
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cao cấp liên kết với Đại học Quebec tại Montreal, Canada. Học viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Quebec tại Montreal cấp;
  • Tiến sĩ Kinh doanh và Quản lý liên kết với Đại học Huddersfield, Anh.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, việc tiếp nhận sẽ dựa trên kết quả học tập, số tín chỉ du học sinh đã tích lũy trong thời gian học ở nước ngoài để xem xét miễn giảm hoặc học bổ sung tín chỉ, học phần cho người học theo các quy định hiện hành.

Hồng Hạnh