ĐH Kinh tế quốc dân: Dành tới 85% chỉ tiêu cho xét tuyển thẳng và kết hợp

(Dân trí) - Ngày 4/1, Trường Đại học Kinh tế quốc dân thông báo phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (dự kiến).

Theo đó, năm 2022 Trường dự kiến tuyển sinh theo các phương thức sau:

STT

Phương thức tuyển sinh

Chỉ tiêu

(dự kiến)

1

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

80-85%

2

Xét tuyển kết hợp theo Đề án tuyển sinh của Trường

1

Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

10-15%

 

Tổng chỉ tiêu (6100)

100%

Tăng 6 mã ngành mới: 

Số mã ngành/ chương trình tuyển sinh năm 2022 của trường ĐH Kinh tế quốc dân là 60 mã ngành/chương trình (tăng 06 mã tuyển sinh mới do:  Tách mã các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) để tuyển sinh theo 07 mã riêng;  Tách mã ngành Kinh tế thành 03 mã chuyên ngành; Tuyển lại mã ngành Tài chính-Ngân hàng (bằng tiếng Việt);  Tạm dừng tuyển sinh các mã CT1/Ngân hàng, CT2/Tài chính công, CT3/Tài chính doanh nghiệp.

Nguyên tắc chung xét tuyển

Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, trường sẽ có thông báo chi tiết theo từng đối tượng tuyển thẳng;

- Điểm trúng tuyển xác định theo mã ngành/chương trình; không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển;

- Xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu;

- Trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển, ngoài các quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;

- Nếu xét tuyển theo từng phương thức xét tuyển trước chưa đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo các phương thức xét tuyển sau;

- Với các phương thức/đối tượng xét tuyển có sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thí sinh cần đạt Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường dự kiến 20 điểm gồm điểm ưu tiên;

Xét tuyển kết hợp gồm 07 nhóm đối tượng theo Đề án tuyển sinh của Trường như sau: 

Nguyên tắc chung:

- Thí sinh cần đáp ứng các điều kiện chung của quy chế tuyển sinh (ở mục 1) và được nộp hồ sơ dự tuyển theo tất cả các đối tượng nếu đủ điều kiện.

- Thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng (NV) theo mã ngành/chương trình của Trường và phải xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (NV1 là NV ưu tiên cao nhất); thí sinh chỉ trúng tuyển 01 (một) NV. Trường xét tuyển theo mức độ ưu tiên từ cao xuống thấp trong các NV đã đăng ký. Nếu đã trúng tuyển nguyện vọng có ưu tiên cao hơn, thí sinh sẽ không được xét các nguyện vọng có mức độ ưu tiên tiếp theo.

- Xét tuyển theo mã ngành/chương trình, lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, không phân biệt thứ tự NV giữa các thí sinh.

- Điểm xét tuyển theo thang 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân.

- Không sử dụng điều kiện phụ trong xét tuyển.

- Nếu xét tuyển theo mỗi đối tượng chưa đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang cho đối tượng khác.

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học và nhập học trong thời hạn quy định theo thông báo của Trường. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học và nhập học được xem như từ chối nhập học.

Lưu ý: Thí sinh diện tuyển thẳng theo quy chế không được cộng điểm nếu nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp (thí sinh chỉ được ưu tiên cộng điểm khi xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 nếu không sử dụng quyền được tuyển thẳng).

Điều kiện nhận hồ sơ, chỉ tiêu và cách thức xét tuyển:

Đối tượng 1: thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT và ACT

Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/6/2022, SAT từ 1200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên. (Thí sinh khi thi cần đăng ký của Trường Đại học Kinh tế quốc dân với tổ chức thi SAT là 7793-National Economics University ACT1767-National Economics University. Nếu thí sinh đã thi mà chưa đăng ký mã của Trường thì cần đăng ký lại với tổ chức thi SAT hoặc ACT).

Chỉ tiêu (dự kiến): 1- 3% tổng chỉ tiêu.

Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) quy về thang 30 được xác định như sau:

ĐXT = điểm SAT *30/1600 + điểm ưu tiên (nếu có)

ĐXT = điểm ACT *30/36 + điểm ưu tiên (nếu có)

Đối tượng 2: thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố HCM

Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 100 điểm trở lên hoặc của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đạt từ 800 điểm trở lên.

Chỉ tiêu (dự kiến): 15-20% tổng chỉ tiêu.

Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) quy về thang 30 được xác định như sau:

Với điểm thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội:

ĐXT = điểm ĐGNL * 30/150 + điểm ưu tiên (nếu có)

Với điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP Hồ Chí Minh:

ĐXT = điểm ĐGNL * 30/1200 + điểm ưu tiên (nếu có)

Đối tượng 3: thí sinh có điểm thi đánh giá tư duy của ĐH Bách Khoa, Hà Nội (chú ý: đối tượng này được xét tuyển theo Quy chế chung của nhóm ĐHBK Hà Nội)

- Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có điểm thi đánh giá tư duy (ĐGTD) năm 2022 của Trường đại học Bách khoa Hà Nội đạt từ 20 điểm (quy đổi về thang 30) trở lên.

- Chỉ tiêu (dự kiến): 5% tổng chỉ tiêu.

- Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau:

ĐXT = điểm ĐGTD quy đổi + điểm ưu tiên (nếu có)

Đối tượng 4: thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia.

Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh thỏa mãn cùng lúc 02 điều kiện:

 1. Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/6/2022 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL ITP 500 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160 &W 150) trở lên;
 2. Có điểm thi ĐGNL năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 100 điểm trở lên hoặc của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đạt từ 800 điểm trở lên.
 • Chỉ tiêu (dự kiến): 10-15% tổng chỉ tiêu.
 • Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:

+ Với điểm thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội:

ĐXT = (điểm quy đổi CCTAQT)*1/3 + (điểm ĐGNL * 30/150)*2/3

+ điểm ưu tiên (nếu có)

+ Với điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP Hồ Chí Minh:

ĐXT = (điểm quy đổi CCTAQT)*1/3 + (điểm ĐGNL * 30/1200)*2/3

+ điểm ưu tiên (nếu có)

Bảng điểm quy đổi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

IELTS

TOEFL

ITP

TOEFL

iBT

TOEIC (L&R/S/W)

Điểm tương đương

Hệ số

quy đổi

Điểm

quy đổi

(1)

(2)

(3) = (1)x(2)

8.0 -9.0

650-657

110-114

985/200/200

10

1.5

15

7.5

627-649

102-109

965/190/190

10

1.4

14

7.0

590-626

94-101

945/180/180

10

1.3

13

6.5

561-589

79-93

890/170/170

10

1.2

12

6.0

543-560

60-78

840/160/160

10

1.1

11

5.5

500-542

46-59

785/160/150

10

1.0

10

- Đối tượng 5: thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm 02 môn thi tốt nghiệp THPT.

- Điều kiện nhận hồ sơ: thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/6/2022 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL ITP 500 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160, W 150) trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển của Trường đạt " Ngưỡng ĐBCLĐV" dự kiến từ 20 điểm trở lên.

- Chỉ tiêu (dự kiến): 15-20% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.

- Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:

ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + tổng điểm 2 môn xét tuyển

+ điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó: Tổng điểm 02 môn xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của môn Toán và 01 môn bất kỳ thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường (trừ môn tiếng Anh).

 Bảng điểm quy đổi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

IELTS

TOEFL

ITP

TOEFL

iBT

TOEIC (L&R/S/W)

Điểm tương đương

Hệ số

quy đổi

Điểm

quy đổi

(1)

(2)

(3) = (1)x(2)

8.0 -9.0

650-657

110-114

985/200/200

10

1.5

15

7.5

627-649

102-109

965/190/190

10

1.4

14

7.0

590-626

94-101

945/180/180

10

1.3

13

6.5

561-589

79-93

890/170/170

10

1.2

12

6.0

543-560

60-78

840/160/160

10

1.1

11

5.5

500-542

46-59

785/160/150

10

1.0

10

Đối tượng 6: thí sinh là học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên toàn quốc/ trường THPT trọng điểm quốc gia kết hợp với điểm 02 môn thi tốt nghiệp THPT.

Điều kiện nhận hồ sơ: thí sinh thỏa mãn cùng lúc 03 điều kiện:

 1. Là học sinh hệ chuyên (3 năm lớp 10, 11,12) các trường THPT chuyên toàn quốc, học sinh hệ chuyên các trường THPT trọng điểm quốc gia.
 2. Có điểm trung bình chung (TBC/TB cộng) học tập của 6 học kỳ (3 năm lớp 10, 11,12) đạt từ 8,0 điểm trở lên (điểm trung bình học kỳ nào đó có thể nhỏ hơn 8,0).
 3. Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển của Trường đạt " Ngưỡng ĐBCLĐV" dự kiến từ 20 điểm trở lên.
 • Chỉ tiêu (dự kiến): 10-15% tổng chỉ tiêu.
 • Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:

ĐXT = điểm TBC học tập 6 học kỳ + tổng điểm 02 môn xét tuyển

+ điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

Tổng điểm 02 môn xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của môn Toán và 01 môn bất kỳ thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường.

Đối tượng 7: thí sinh đã tham gia vòng thi tuần "Đường lên đỉnh Olympia" hoặc đạt giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hoặc giải khuyến khích quốc gia kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điều kiện nhận hồ sơ: thí sinh thỏa mãn cùng lúc 02 điều kiện:

 1. Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" của Đài truyền hình Việt Nam; hoặc thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; hoặc đạt giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.
 2. Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tổ hợp đăng ký xét tuyển theo mã ngành/chương trình của Trường đạt " Ngưỡng ĐBCLĐV" dự kiến từ 20 điểm trở lên. Chỉ tiêu (dự kiến): 5% tổng chỉ tiêu. Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:

ĐXT = điểm tổ hợp xét tuyển + điểm thưởng + điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

+ Điểm tổ hợp xét tuyển của thí sinh tương ứng với các tổ hợp xét tuyển của mã ngành/chương trình theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

+ Điểm thưởng cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia": vòng thi năm 1,0 điểm; vòng thi quý 0,75 điểm; vòng thi tháng 0,50 điểm, vòng thi tuần 0,25 điểm.

+ Điểm thưởng giải học sinh giỏi: giải khuyến khích quốc gia: 0,5 điểm; giải cấp tỉnh/thành phố: giải nhất: 0,5 điểm; giải nhì: 0,25 điểm; giải ba: 0 điểm.

Lưu ý: Xét tuyển kết hợp không phải là tuyển thẳng, thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển được xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu bằng phần mềm tuyển sinh của Trường tương tự như xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT theo phần mềm tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp trực tuyến/online theo thông báo hướng dẫn của Trường.