ĐH Cần Thơ có thêm 17 Giáo sư và Phó Giáo sư

Dân trí

Trường ĐH Cần Thơ cho biết, năm 2013, trường có thêm 17 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS) và Phó Giáo sư (PGS).

Theo Quyết định số 148/QĐ-HĐCDGSNN ngày 4/11/2013 của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013 cho các nhà giáo trong cả nước, năm nay Trường ĐH Cần Thơ có 17 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS.

Trong đó, có 2 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 15 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS.

Hai nhà giáo được công nhận GS là ông Nguyễn Thanh Phương (SN 1965), có ngành chuyên môn Thủy sản và ông Cao Ngọc Điệp (SN 1952), có ngành chuyên môn là Nông nghiệp.

Trong 15 PGS có 13 nam và 2 nữ; trong đó 2 nữ là bà Từ Thanh Dung (SN 1962), có ngành chuyên môn Thủy sản và bà Ngô Thị Phương Dung (SN 1959), có ngành chuyên môn là Nông nghiệp.

Theo thống kê của Trường ĐH Cần Thơ, tính đến ngày 30/9/2013, trường có 5 GS, 65 PGS, 216 giảng viên chính và 928 giảng viên; trong đó có 912/1.213 giảng viên có trình độ sau ĐH với 243 Tiến sĩ và 669 Thạc sĩ.

Huỳnh Hải