Thứ sáu, 01/07/2016 - 10:41

Đề thi và gợi ý đáp án chi tiết môn Toán kỳ thi THPTQG 2016

Dân trí

Trong vòng 180 phút với 10 câu hỏi, không ít thí sinh đánh giá đề Toán kỳ thi THPTQG năm nay không dễ nhằn. Phần lớn thí sinh khi được hỏi cho rằng làm được khoảng 60%- 70% đề.

Đề thi môn Toán kỳ thi THPTQG 2016

Đề thi và gợi ý đáp án chi tiết môn Toán kỳ thi THPTQG 2016 - 1

Và dưới đây là GỢI Ý GIẢI ĐỀ môn Toán

Đề thi và gợi ý đáp án chi tiết môn Toán kỳ thi THPTQG 2016 - 2

Đề thi và gợi ý đáp án chi tiết môn Toán kỳ thi THPTQG 2016 - 3

Đề thi và gợi ý đáp án chi tiết môn Toán kỳ thi THPTQG 2016 - 4

Đề thi và gợi ý đáp án chi tiết môn Toán kỳ thi THPTQG 2016 - 5

Đề thi và gợi ý đáp án chi tiết môn Toán kỳ thi THPTQG 2016 - 6

Đề thi và gợi ý đáp án chi tiết môn Toán kỳ thi THPTQG 2016 - 7

Đề thi và gợi ý đáp án chi tiết môn Toán kỳ thi THPTQG 2016 - 8

Đề thi và gợi ý đáp án chi tiết môn Toán kỳ thi THPTQG 2016 - 9

Đề thi và gợi ý đáp án chi tiết môn Toán kỳ thi THPTQG 2016 - 10

Nguồn Hệ thống Học Mãi