Đề nghị kỷ luật nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tuyển dụng viên chức sai quy định

(Dân trí) - UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Quý Nhân, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh này. Ông Nhân là người đã có những vi phạm trong tuyển dụng 8 viên chức ngành giáo dục.

Ngày 23/3, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, tại Kỳ họp thứ 15, UBKT Tỉnh ủy tỉnh này đã tiến hành xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Quý Nhân, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã căn cứ những vi phạm đã được kết luận về ông Đinh Quý Nhân tại Kỳ họp thứ 13; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đề nghị tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Quý Nhân.

Đề nghị kỷ luật nguyên Giám đốc Sở GDĐT tuyển dụng viên chức sai quy định - 1

Ông Đinh Quý Nhân, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Đinh Quý Nhân, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình là người từng ký quyết định tuyển dụng 8 biên chế là giáo viên và nhân viên cho các trường trực thuộc trên địa bàn. Các quyết định trên được ông Nhân ký chỉ 3 ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Điều đáng nói, các quyết định tuyển dụng trên được ký khi chưa thông qua sự thẩm định, phê duyệt của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình.

Thanh tra tỉnh Quảng Bình xác định cả 8 quyết định ông Nhân đã ký, quy trình thực hiện đều có rất nhiều điểm sai so với quy chế làm việc của Sở GD&ĐT và quy định của UBND tỉnh Quảng Bình. Thậm chí có những trường không có phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới vẫn được tuyển dụng.

Trong 8 quyết định, Thanh tra tỉnh Quảng Bình xác định ông Nhân tự mình thực hiện gần như toàn bộ các bước trong thủ tục hành chính mà không có sự tham mưu của Phòng Tổ chức cán bộ. Điều này được xác định là sai với quy chế của Sở và quy định của UBND tỉnh Quảng Bình.

Đề nghị kỷ luật nguyên Giám đốc Sở GDĐT tuyển dụng viên chức sai quy định - 2

Tại kỳ họp thứ 15, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đặng Thái Tôn, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Kiểm điểm bà Lê Thị Vân Hồng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình (Ảnh: N.M).

Bên cạnh đề nghị kỷ luật đối với ông Đinh Quý Nhân, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh này chỉ đạo thu hồi 8 quyết định tuyển dụng không đúng quy định.

Cũng tại kỳ họp thứ 15, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đặng Thái Tôn, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà Lê Thị Vân Hồng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình.

Bà Hồng đã thiếu trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ không đúng quy trình, thủ tục trong việc giám sát thực hiện hợp đồng tài trợ hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nón lá Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân và hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu bà Lê Thị Vân Hồng kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm về khuyết điểm, vi phạm nêu trên.