Đại học Quốc gia Singapore cấm giảng viên có quan hệ tình cảm với sinh viên

Dân trí

Giảng viên Đại học Quốc gia Singapore (NUS) không được phép có quan hệ tình cảm với sinh viên, kể cả trong trường hợp hai bên đồng thuận.

Theo bộ quy tắc ứng xử của nhân viên, giảng viên được đăng trên trang web của NUS, các giảng viên nhà trường không được phép có quan hệ tình cảm với sinh viên nếu giữa họ có mối quan hệ giảng dạy, kiểm tra, chấm điểm và cố vấn. Quy định trên được áp dụng với sinh viên bậc đại học và sau đại học.

Đại học Quốc gia Singapore cấm giảng viên có quan hệ tình cảm với sinh viên - 1
Đại học Quốc gia Singapore cấm tình yêu giữa giảng viên và sinh viên.

Quy định trên cũng áp dụng cho trường hợp mối quan hệ tình cảm giữa các nhân viên nhà trường. Cụ thể, nhân viên NUS không được có quan hệ tình cảm với nhau nếu người này đóng vai trò cố vấn, hướng dẫn cho người kia. 

Các nhân viên, giảng viên NUS đã và đang trong mối quan hệ vi phạm quy định trên được yêu cầu báo cáo với trưởng khoa. 

Bộ Giáo dục Singapore cho biết 6 đại học tại quốc gia này “có nhiệm vụ chăm sóc sinh viên và nhân viên, bao gồm cung cấp môi trường dạy và học an toàn”. Theo đó, nhân viên, giảng viên các nhà trường được yêu cầu tuân theo bộ quy tắc ứng xử - quy định rõ những hành vi được phép trong và ngoài nhà trường. 

Những quy tắc này nhằm đảm bảo nhân viên các nhà trường hành động tuân theo pháp luật và đảm bảo tính chính trực trong đời sống cá nhân và công việc chuyên môn. Quy tắc nêu rõ mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên phải đảm bảo tính chính trực.

Một số đại học quốc tế khác như Đại học College London, Đại học Harvard, Đại học Princeton cũng cấm giáo sư và sinh viên có quan hệ tình cảm. 

Minh Hương

Theo Straitstimes

Đáng quan tâm