Thứ hai, 21/09/2020 - 16:55

Đại học không được phép đào tạo thạc sĩ ngoài trụ sở chính, phân hiệu

Dân trí

Đó là một trong những điểm mới dự thảo Thông tư ban hành quy chế tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ mà Bộ GD&ĐT vừa đưa ra.

Theo đó, dự thảo đưa ra nhiều điểm mới so với quy định cũ.

Đại học không được phép đào tạo thạc sĩ ngoài trụ sở chính, phân hiệu - 1

Theo dự thảo, về phương thức tuyển sinh, các trường chỉ tuyển sinh khi đáp ứng đủ các điều kiện được phép đào tạo theo quy định hiện hành.

Phương thức tuyển sinh gồm: Thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Quy định về phương thức xét tuyển trong dự thảo này cũng đã tiệm cận với thông lệ của các nước phát triển. Các trường có thể học hỏi kinh nghiệm quốc tế để ban hành quy chế tổ chức xét tuyển bên cạnh dự vào kết quả học tập ở bậc đại học như dự thảo thông tư quy định.

Dự thảo cũng đưa ra quy định, các học phần ứng viên đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ phải học bổ sung kiến thức trong trường hợp ứng viên quy định của dự thảo.

Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành đào tạo thạc sĩ phải học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự tuyển.

Việc học bổ sung kiến thức đối với ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng nhưng đã tốt nghiệp nhiều năm trước hoặc bằng do cơ sở đào tạo khác cấp (nếu cần thiết).

Về kinh nghiệm công tác chuyên môn, dự thảo nêu rõ, theo yêu cầu của từng ngành đào tạo, trên cơ sở đề nghị của hội đồng khoa học đào tạo, thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể điều kiện về thời gian làm việc chuyên môn để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trước khi đăng ký dự tuyển.

Trường hợp người có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự thi vào ngành thuộc lĩnh vực quản trị, quản lý, kinh tế thì phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự tuyển.

Về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, dự thảo yêu cầu, đối với các phương thức tuyển sinh kết quả mỗi học phần ở trình độ đại học sử dụng để xét tuyển hoặc kết quả thi của môn thi tuyển phải đạt ít nhất 50% thang điểm của học phần hoặc môn thi đó.

Về địa điểm tổ chức đào tạo, dự thảo quy định, địa điểm tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ là trụ sở chính hoặc phân hiệu của cơ sở đào tạo đã được cho phép hoạt động đào tạo.

Về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ thực hiện theo quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể trong Đề án tuyển sinh và website của cơ sở đào tạo khối lượng tín chỉ cho từng chương trình đào tạo. Trong đó, quy định cụ thể khối lượng tín chỉ tối đa. Cụ thể, đối với chương trình đạo tạo 1 năm học có 2 học kỳ: khối lượng tín chỉ cho mỗi học kỳ tối đa 23 tín chỉ.

Đối với chương trình đạo tạo 1 năm học có 3 học kỳ: khối tượng tín chỉ cho mỗi học kỳ tối đa 15 tín chỉ.

Dự thảo cũng nêu rõ, học viên được xét chuyển cơ sở đào tạo nếu đáp ứng các yêu cầu sau: Xin chuyển đến cơ sở đào tạo có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà học viên đang học; được sự đồng ý của cơ sở đào tạo xin chuyển đi và cơ sở đào tạo xin chuyển đến.

Học viên không được phép chuyển cơ sở đào tạo trong các trường hợp, không đáp ứng điều kiện trúng tuyển của ngành học hoặc chương trình đào tạo tương ứng của cơ sở đào tạo xin chuyển đến; đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên về hành vi vi phạm  quy chế tuyển sinh và đào tạo tại tại cơ sở đào tạo chuyển đi. Học viên đang học ở học kỳ cuối khóa.

Dự kiến Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ có hiệu lực từ tháng 12/2020.

Dự thảo, Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ:

STT

Chứng chỉ

Trình độ

1

TOEFL iBT

46 - 93

2

IELTS

5.5 - 6.5

3

CIEP/Alliance française diplomas

TCF B2

DELF B2

Diplôme de Langue

4

Goethe -Institut

Goethe- Zertifikat B2

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

5

TestDaF

TDN3- TDN4

6

Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

HSK bậc 4

7

Japanese  Language Proficiency  Test (JLPT)

N2

8

ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному

ТРКИ-2

Hồng Hạnh

Từ khóa: