Đại học Đà Nẵng phấn đấu trở thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng

(Dân trí) - Ngày 2/4, lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng đại học Đà Nẵng và Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức long trọng tại Đại học Đà Nẵng.

 Đại học Đà Nẵng phấn đấu trở thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng - 1

Bộ GD&ĐT công nhận Hội đồng ĐH Đà Nẵng

Tham dự sự kiện, PGS.TS. Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được của ĐH Đà Nẵng trong thời gian qua. 

Thứ trưởng Sơn đặt kỳ vọng, giao phó trọng trách cho Hội đồng ĐH Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐH Đà Nẵng lãnh đạo, xây dựng và phát triển ĐH Đà Nẵng trở thành "một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của Việt Nam, ngang tầm khu vực và quốc tế".

TS. Phan Minh Đức- tân Chủ tịch Hội đồng ĐH Đà Nẵng - cho biết, ngay sau khi thành lập, Hội đồng khẩn trương rà soát, ban hành các văn bản quan trọng như: Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng ĐH Đà Nẵng, Quy chế Tài chính, Quy chế Dân chủ cơ sở... ; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học;

Đặc biệt, tiếp tục nỗ lực triển khai Dự án xây dựng ĐH Đà Nẵng (tại Hòa Quý -Điện Ngọc) để ĐH Đà Nẵng phát triển theo định hướng ĐH nghiên cứu, phấn đấu trở thành ĐH Quốc gia Đà Nẵng.

Đang được quan tâm