Cựu Bộ trưởng Phạm Vũ Luận làm giảng viên trường ĐH Thương Mại

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1963/QĐ-TTg, quyết định ông Phạm Vũ Luận, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển về Trường Đại học Thương mại để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.


Cựu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận

Cựu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận

Quyết định ký dựa trên căn cứ trên đề nghị của Ban cán sự Đảng bộ GD-ĐT và tờ trình của Bộ Nội vụ. Theo đó, ông Phạm Vũ Luận chuyển về Trường Đại học Thương mại để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định tại Nghị định 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ. Quyết định có hiệu lực từ 1/10/2016.

Ông Phạm Vũ Luận sinh ngày 1/8/1955 với học hàm, học vị Giáo sư, tiến sĩ kinh tế.

Trước đây, ông Phạm Vũ Luận là giảng viên Khoa Kinh tế Thương mại, Trường Đại học Thương mại; Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Thương mại Kiev, Liên Xô; Phó Hiệu trưởng, rồi Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Thương mại.

Sau đó, ông Luận làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ tháng 6/2010 đến 4/2016, ông Luận giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Nghị định 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ, giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học được kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Thời gian kéo dài làm việc đối với giảng viên có trình độ tiến sĩ là không quá 5 năm; đối với giảng viên có chức danh phó giáo sư là không quá 7 năm và đối với giảng viên có chức danh giáo sư là không quá 10 năm.

Hồng Hạnh