Cuốn “Những điều cần biết…” 2018 đăng thiếu thông tin

(Dân trí) - Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh 2018” đã đăng thiếu thông tin gần một nửa số ngành của nhà trường.

Trong Đề án tuyển sinh năm 2018, Học viện báo chí và tuyên truyền tuyển sinh 38 ngành, chuyên ngành đào tạo.

Tuy nhiên, trong cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy" do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành lại làm thiếu đến 16 ngành đào tạo của học viện.

Chính vì vậy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thông báo về việc đính chính thông tin tuyển sinh trong cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018" cụ thể như sau:

Cuốn “Những điều cần biết…” 2018 đăng thiếu thông tin - 1

Cuốn “Những điều cần biết…” 2018 đăng thiếu thông tin - 2

Cuốn “Những điều cần biết…” 2018 đăng thiếu thông tin - 3

Cuốn “Những điều cần biết…” 2018 đăng thiếu thông tin - 4

Hồng Hạnh

Đang được quan tâm