Thứ ba, 19/07/2016 - 14:30

Cụm thi trường ĐH Sài Gòn: Duy nhất một bài thi đạt 10 điểm môn Sinh

Dân trí

Trường ĐH Sài Gòn vừa công bố điểm thi THTP Quốc gia 2016 của 12.501 thí sinh của tỉnh Long An. Cụm thi này có một thí sinh đạt 10 điểm môn Sinh nhưng ngược lại có tới 61 bài thi bị 0 điểm, trong đó có trường hợp thí sinh bị điểm 0 ở cả hai môn.

Môn Toán có 12.106 thí sinh (TS) dự thi, có 40 thí sinh bị 0 điểm; 14 thí sinh đạt mức điểm cao nhất là 9 điểm;

Môn Văn: có 12.109 thí sinh dự thi, có 1 TS đạt 9 điểm; có 3 TS bị 0 điểm Văn và 30 TS đạt điểm từ 1 trở xuống.

Thí sinh tỉnh Long An thi tại cụm thi trường ĐH Sài Gòn năm nay
Thí sinh tỉnh Long An thi tại cụm thi trường ĐH Sài Gòn năm nay

Môn Vật lý có 7690 thí sinh dự thi, có 6 TS đạt mức điểm từ 9 trở lên trong đó 1 TS đạt điểm cao nhất là 9,4 điểm.

Môn Hóa có 8022 thí sinh dự thi, có 7 TS đạt điểm từ 9 trở lên trong đó chỉ 1 TS đạt cao điểm nhất là 9,6 điểm.

Môn Sinh có 3598 thí sinh thi, có một TS đạt điểm 10 và 8 TS đạt mức từ 9-9,6 điểm.

Môn Sử chỉ 1833 thí sinh dự thi, chỉ 4 TS đạt điểm 8 trở lên và 1 TS đạt mức điểm cao nhất là 8.75 điểm. Trong khi đó tới 198 TS chỉ đạt điểm từ 1 trở xuống và trong số đó có 15 TS bị 0 điểm.

Môn Địa có 3645 thí sinh thi, có 6 TS đạt điểm 9 trở lên và cao nhất là 9,25 điểm; 56 TS đạt điểm từ 8-8,75. Ngược lại, có 3 TS bị 0 điểm.

Môn ngoại ngữ có 8196 thí sinh dự thi, có 11 TS đạt điểm từ 9 trở lên và cao nhất là 9,7 điểm.

Thống kê mức điểm theo khối, cao nhất khối A là TS Nguyễn Mai Thy đạt 26,6 điểm; khối A1, TS Nguyễn Đức Quang đạt 26,93 điểm; khối B, TS Trần Thành Tín đạt 27,35 điểm trong đó có môn Sinh là 10 điểm (môn Toán 8,75 điểm và Hóa 8,6 điểm); khối C, TS Nguyễn Thị Liêm đạt cao nhất là 25 điểm; khối D, TS Ung Như Cát Quỳnh đạt cao nhất là 25,75 điểm.

Lê Phương