Công nhận 3 trình độ kỹ năng nghề cho giáo viên đào tạo ở nước ngoài

(Dân trí) - Mới đây, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Quyết định về việc công nhận trình độ kỹ năng nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công nhận 03 chứng chỉ chứng nhận trình độ kỹ năng nghề của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài tương đương chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Cụ thể, công nhận 03 chứng chỉ sau:

- Chứng chỉ kỹ năng nghề bậc 4 Khung trình độ quốc gia (Niveau 4 DQR) của Đức;

- Chứng chỉ kỹ năng nghề trình độ cao đẳng, cao đẳng nâng cao (Diploma, Advanced Diploma) của Úc;

- Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 (Level 3 as prescribed in the National Occupational Skills Standard) trở lên của Malaysia.

Đang được quan tâm