Công bố quyết định thành lập Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Nam

(Dân trí) - Sáng nay 31/10, UBND tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định thành lập Quỹ Khuyến học Quảng Nam.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Nam thành lập trên cơ sở hợp nhất quỹ khuyến học: quỹ học bổng Chan Chu, quỹ học bổng Đất Quảng.

Công bố quyết định thành lập Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Nam

Ông Trần Văn Tân (phải) – Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam trao quyết định thành lập Quỹ Khuyến học Quảng Nam đến ông Trần Văn Cận – Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Nam

Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Nam sau khi hợp nhất có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động, chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan nhà nước có liên quan về lĩnh vực quỹ hoạt động.

Cũng trong sáng nay, Hội Khuyến học Quảng Nam đã tổng kết các quỹ khuyến học tỉnh, học bổng Chan Chu, học bổng Đất Quảng.

Đối với Quỹ Khuyến học tỉnh, từ năm 2012 đến nay, quỹ đã vận động từ các tổ chức trong và ngoài nước tổng số tiền trên 41 tỉ đồng; đã cấp học bổng, khen thưởng, hỗ trợ khó khăn trên 24 ngàn suất với tổng số tiền gần 40 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Quỹ Khuyến học cũng đã vận động nguồn dự án “Đào tạo công nghệ thông tin” từ tổ chức Passerelles Numériques và ủy nhiệm chi giải ngân trực tiếp cho sinh viên với tổng số tiền trên 11 tỉ đồng.

Quỹ học bổng Chan Chu đi vào hoạt động từ năm 2007 đến nay với cơ chế bảo toàn vốn gửi ngân hàng lấy lãi cấp học bổng hằng năm cho học sinh từ mẫu giáo đến học hết bậc Trung cấp, Cao đẳng và Đại học.

Sau 13 năm hoạt động, tổng thu của quỹ trên 4,2 tỉ đồng, trong đó, thu từ tiền lãi của quỹ được trên 2,2 tỉ đồng, đã xét cấp 1.610 suất theo mức cấp mỗi bậc học với tổng số tiền cấp trên 2,1 tỉ đồng. Nguồn kinh phí quỹ đã giúp cho học sinh, sinh viên con các ngư dân tử nạn có thêm điều kiện an tâm đến trường học tập.

Đối với quỹ học bổng Đất Quảng. Quỹ được thành lập đi vào hoạt động từ năm học 2004 - 2005 đến nay, với vốn gốc 1 tỷ đồng của UBND tỉnh hỗ trợ ban đầu, Ban điều hành quỹ tổ chức vận động từ các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh hỗ trợ đóng góp.

Nhờ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, nguồn quỹ tăng dần. Sau 15 năm hoạt động, tổng nguồn kinh phí quỹ huy động được gần 5 tỉ đồng, đã xét cấp 1.296 suất học bổng cho sinh viên diện hộ nghèo, hộ nghèo chính sách có học lực đạt loại giỏi vào cuối mỗi năm học, mỗi suất học bổng từ 3-3,5 triệu đồng, với tổng số tiền đã chi gần 4 tỉ đồng

Quỹ học bổng Đất Quảng ra đời đã có tác động rất lớn đối với sự nghiệp trồng người, có sức lan tỏa rộng, phát huy tài năng trẻ, có tính thực tế cao, mang tính khuyến tài tạo động lực mạnh mẽ cho sinh viên nghèo vượt khó phấn đấu học giỏi và quyết giữ danh hiệu giỏi trong những năm học của bậc học, tốt nghiệp ra trường, các em đã là cán bộ trong các cơ quan nhà nước, đóng góp công sức của mình vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng bảo vệ quê hương, đất nước.

Công Bính

Đang được quan tâm