Công bố danh sách 405 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2021

(Dân trí) - Chiều tối ngày 14/3, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã thông báo về kết quả xét, công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2021. Theo đó, còn nhiều điểm rút kinh nghiệm

Danh sách 405 ứng viên giáo sư, phó giáo sư đạt tiêu chuẩn công nhận năm 2021 xem TẠI ĐÂY

Công bố danh sách 405 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2021 - 1

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023 chủ trì phiên họp.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã tổ chức phiên họp lần thứ VIII để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) nhiệm kỳ 2018-2023 chủ trì phiên họp. Phiên họp có sự tham gia đầy đủ của 03 Phó Chủ tịch, 28 thành viên HĐGSNN là Chủ tịch của HĐGSNN ngành, liên ngành.

Theo thống kê của Văn phòng HĐGSNN, năm 2021 có 98 Hội đồng giáo sư (HĐGS) cơ sở có ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với 640 ứng viên đăng ký, trong đó có 88 ứng viên GS, 552 ứng viên PGS.

Tuy nhiên sau đợt tập huấn, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và một số ứng viên nhận thấy chưa đáp ứng tiêu chuẩn nên đã rút không nộp hồ sơ. Kết quả có 526 ứng viên nộp hồ sơ, trong đó: 74 ứng viên GS, 452 ứng viên PGS.

Kết quả xét tại 98 HĐGS cơ sở, chuyển lên xét tại các HĐGS ngành/liên ngành là 495 ứng viên (67 ƯV GS, 428 ƯV PGS). Sau khi xét đạt ở cấp HĐGS cơ sở, có 01 ứng viên GS thuộc HĐGS ngành Y học gửi đơn xin rút hồ sơ nên còn lại 494 ứng viên.

Như vậy, tổng số hồ sơ xét chính thức tại các HĐGS ngành/liên ngành năm 2021 là 494 hồ sơ (đạt 93,9%), trong đó có 66 ứng viên GS (đạt 89,2%) và 428 ứng viên PGS (đạt 94,7%).

27 HĐGS ngành, liên ngành (HĐGS ngành Văn học không có hồ sơ ứng viên) đã xét 494 hồ sơ ứng viên (66 ƯV GS và 428 ƯV PGS), kết quả đề nghị lên xét tại HĐGS nhà nước là 416 ứng viên, đạt 84,2% (44 ƯV GS, đạt 66,7%; 372 ƯV PGS, đạt 86,9%). Sau đó có 01 ứng viên nộp đơn xin rút hồ sơ không xét tiếp (01 ƯV GS HĐGS liên ngành Triết học-Xã hội học-Chính trị học).

Như vậy, tổng số ứng viên chính thức xét tại HĐGSNN là 415 ứng viên, trong đó có 43 ứng viên GS và 372 ứng viên PGS.

Tại hội nghị, các ủy viên HĐGSNN, chủ tịch các HĐGS ngành, liên ngành báo cáo cụ thể, chi tiết từng ứng viên và giải trình kết quả rà soát thẩm định, đánh giá về các trường hợp có đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh của dư luận xã hội liên quan đến nội dung chuyên môn, học thuật, tính liêm chính và uy tín khoa học của ứng viên. Kết quả, Hội đồng đã biểu quyết không đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với 10 ứng viên (01 ứng viên GS, 09 ứng viên PGS).

Kết quả số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là: 405 ứng viên, trong đó 42 ứng viên GS, 363 ứng viên PGS. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các HĐGS cơ sở cho đến thời điểm này là 77,0% (trong đó tỉ lệ đạt của ứng viên GS là 56,8%, ứng viên PGS là 80,3%).

Tại phiên họp, Chủ tịch HĐGSNN Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh một số hạn chế, thiếu sót ở một số hội đồng cần kịp thời rút kinh nghiệm và khắc phục như: tình trạng xem xét, thẩm định hồ sơ không kỹ, đẩy trách nhiệm quyết định lên HĐGS cấp trên, thực hiện quy trình báo cáo tổng quan còn hình thức, chậm báo cáo kết quả xét làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.