Có 2 bài báo quốc tế mới được bảo vệ luận án Tiến sĩ

(Dân trí) - Nhằm chấn chỉnh và nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ để lấy ý kiến góp ý.

Toàn văn Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ xem TẠI ĐÂY

Có 2 bài báo quốc tế mới được bảo vệ luận án Tiến sĩ - 1

Phải có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT, IELTS, TOEIC mới được dự tuyển

Dự thảo đưa ra quy định mới, để dự tuyển tiến sĩ học viên phải là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu dự kiến đăng trên các tạp chí thuộc danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo đăng tại kỷ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học trong hoặc ngoài nước trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Điều kiện về ngoại ngữ, ứng viên phải có một trong số các văn bằng, chứng chỉ sau:

Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

Bằng tốt nghiệp đại học ngôn ngữ nước ngoài trong thời hạn 05 năm (60 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên hoặc Chứng chỉ TOEIC từ 500 điểm trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) kể từ ngày cấp đến ngày đăng ký dự tuyển;

Chứng chỉ tiếng nước ngoài khác ở trình độ tương đương do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) kể từ ngày cấp đến ngày đăng ký dự tuyển.

Thời gian đào tạo từ 3 - 4 năm

Dự thảo nêu rõ, thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ từ 03 năm đến 04 năm (từ 36 tháng đến 48 tháng) kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh trên cơ sở đảm bảo hoàn thành khối lượng học tập tối thiểu theo quy định.

Đào tạo trình độ tiến sĩ được tổ chức theo hình thức giáo dục chính quy; nghiên cứu sinh phải dành toàn bộ thời gian quy định để học tập và nghiên cứu tại cơ sở đào tạo.

Nghiên cứu khoa học là bắt buộc trong quá trình hoàn thành luận án tiến sĩ và thời gian nghiên cứu khoa học được bố trí trong thời gian nghiên cứu sinh học tập tại cơ sở đào tạo.

Người hướng dẫn phải có tối thiểu 01 bài báo của Viện thông tin khoa học ISI - Thomson Reuters

Theo dự thảo, người hướng dẫn nghiên cứu sinh, có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học hoặc tiến sĩ, chuyên môn phù hợp với đề tài luận án hoặc lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh; đối với người chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư thì phải có tối thiểu 05 năm (60 tháng) nghiên cứu hoặc giảng dạy kể từ khi được cấp bằng tiến sĩ khoa học hoặc tiến sĩ. Bên cạnh đó, phải chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ và tương đương trở lên;

Dự thảo yêu cầu người hướng dẫn là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo đăng trong tạp chí thuộc danh mục các tạp chí của Viện thông tin khoa học ISI - Thomson Reuters, hoặc trong cơ sở dữ liệu tóm tắt và trích dẫn Scopus - Elsevier hoặc 01 sách tham khảo của các nhà xuất bản nước ngoài có mã số chuẩn quốc tế ISBN (International Standard Book Number) hoặc 02 báo cáo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện (Peer Review) hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện khác thuộc lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh;

Trường hợp người hướng dẫn độc lập là tiến sĩ nhưng chưa có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư, ngoài việc phải đáp ứng quy định phải có thêm 01 bài báo/công trình khoa học đăng trong tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí của Viện thông tin khoa học ISI - Thomson Reuters, hoặc trong cơ sở dữ liệu tóm tắt và trích dẫn Scopus - Elsevier hoặc trong sách tham khảo có mã số chuẩn quốc tế ISBN (International Standard Book Number) do các nhà xuất bản nước ngoài phát hành.

Phải có bài báo thuộc danh mục các tạp chí ISI/Scopus mới được đánh giá luận án

Nghiên cứu sinh được đăng ký đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn thì phải công bố nội dung và kết quả nghiên cứu của luận án trong tối thiểu 02 bài báo, trong đó có ít nhất 01 bài đăng trong tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI/Scopus hoặc 02 báo cáo đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện (Peer Review) hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện khác.

Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn, quy định tiêu chuẩn và số lượng thành viên, trách nhiệm của từng thành viên và quy trình đánh giá, hoạt động của Hội đồng trên nguyên tắc số lượng thành viên tham gia Hội đồng của các lần thảo luận phải đảm bảo trùng nhau tối thiểu là 2/3 để giám sát quá trình hoàn thiện luận án của nghiên cứu sinh.

Sẽ dừng tuyển sinh với cơ sở đào tạo nếu có 20% số luận án không đạt yêu cầu

Dự thảo mới đã nhấn mạnh tới việc thẩm định quá trình đào tạo và chất lượng luận án. Theo đó, việc thẩm định quá trình đào tạo, nội dung và chất lượng luận án được thực hiện trong các trường hợp: Thẩm định ngẫu nhiên: chọn xác suất hồ sơ quá trình đào tạo hoặc luận án đã được Hội đồng đánh giá luận án cấp trường/viện thông qua trong báo cáo của cơ sở đào tạo quy định hoặc khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo về hồ sơ quá trình đào tạo, nội dung và chất lượng luận án.

Số lượng hồ sơ quá trình đào tạo, luận án được thẩm định tối đa là 15% của tổng số nghiên cứu sinh đã bảo vệ luận án và được Hội đồng đánh giá luận án cấp trường/viện thông qua trong năm của cơ sở đào tạo.

Cơ sở đào tạo có từ 20% trở lên số hồ sơ quá trình đào tạo hoặc luận án không đạt yêu cầu thẩm định trong năm sẽ bị dừng tuyển sinh tối thiểu trong 01 năm (12 tháng) tiếp theo; có từ 20% trở lên số luận án không đạt yêu cầu thẩm định trong 02 năm (24 tháng) liên tiếp sẽ bị dừng việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp trường/viện và cấp bằng tiến sĩ tối thiểu trong 01 năm (12 tháng) tiếp theo.

Việc dừng các hoạt động theo quy định được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát hiện gian lận sẽ thu hồi bằng tiến sĩ

Dự thảo nêu rõ, trường hợp phát hiện có vi phạm, sai sót trong quá trình tuyển sinh, đào tạo, gửi phản biện độc lập, đánh giá luận án và cấp bằng tiến sĩ, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản đề nghị cơ sở đào tạo xử lý hoặc trực tiếp xử lý theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, sẽ thu hồi bằng tiến sĩ theo quy định hiện hành và trong những trường hợp bị phát hiện gian lận trong hồ sơ dự tuyển khiến người được cấp bằng không còn đảm bảo điều kiện dự tuyển và điều kiện công nhận nghiên cứu sinh;

Bị phát hiện sao chép, trích dẫn không đúng qui định trong luận án mà nếu bỏ những phần này ra thì luận án không đáp ứng yêu cầu quy định.

Trường hợp nghiên cứu sinh bị phát hiện đã có những vi phạm khác thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, tạm ngừng học tập, đình chỉ học tập đến truy cứu trách nhiệm hình sự.

Áp dụng Quy chế mới

Bộ GD&ĐT cho biết, đối với các khóa tuyển sinh trước thời điểm Quy chế này có hiệu lực, cơ sở đào tạo thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương án 1: Đối với các khóa tuyển sinh từ sau thời điểm Quy chế này có hiệu lực, cơ sở đào tạo thực hiện theo những quy định của Quy chế này trừ các quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 12 được thực hiện cho các khóa tuyển sinh từ sau 31 tháng 12 năm 2018 và điểm b Khoản 1 Điều 17 áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ sau ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Phương án 2: Đối với các khóa tuyển sinh từ sau thời điểm Quy chế này có hiệu lực, cơ sở đào tạo thực hiện theo những quy định của Quy chế này trừ các quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 12 và điểm b Khoản 1 Điều 17 được thực hiện theo quy định tại các Khoản 3, 4, 5 Điều này.

Từ thời điểm Quy chế này có hiệu lực đến hết 31 tháng 12 năm 2018,

Người hướng dẫn đề tài thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ phải tuân thủ các quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 12 của Quy chế này;

Người hướng dẫn đề tài thuộc các lĩnh vực còn lại là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 báo cáo đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện (Peer Review) hoặc 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện khác thuộc lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh trong vòng 05 năm tính đến thời điểm được phân công hướng dẫn nghiên cứu sinh.

Từ thời điểm Quy chế này có hiệu lực đến hết 31 tháng 12 năm 2019,

Nghiên cứu sinh thực hiện đề tài thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ phải tuân thủ các quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 17 của Quy chế này;

Căn cứ vào Quy chế này, Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định chi tiết việc tuyển sinh; chương trình, tổ chức và quản lý đào tạo; luận án và bảo vệ luận án; thẩm định và cấp bằng tiến sĩ; nhiệm vụ và quyền của cơ sở đào tạo, người hướng dẫn, nghiên cứu sinh và kiện toàn các điều kiện cần thiết khác trước khi triển khai đào tạo.

Các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của cơ sở đào tạo có 100% vốn đầu tư nước ngoài và các chương trình liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam với các cơ sở đào tạo của nước ngoài do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp bằng thực hiện theo quy định của cơ sở đào tạo cấp bằng và đảm bảo không trái và thấp hơn những quy định của Quy chế này.

Các chương trình liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam với các cơ sở đào tạo của nước ngoài do hai bên cùng cấp bằng thực hiện theo quy định hiện hành về liên kết đào tạo với nước ngoài.

Nhật Hồng