Thứ ba, 19/08/2014 - 15:41

Sở GD-ĐT TPHCM:

Chưa đủ cơ sở để trình công nhận Hội đồng Quản trị ĐH Hoa Sen

Dân trí

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản cho biết chưa đủ cơ sở để trình UBND TPHCM công nhận Hội đồng quản trị (HĐQT) trường ĐH Hoa Sen tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường vào ngày 2/8.

Theo đó, văn bản Sở GD-ĐT TPHCM vừa trả lời ông Nguyễn Trung Đức - thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Trường ĐH Hoa, đồng thời được gửi cho HĐQT Trường ĐH Hoa Sen, cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM, Đảng ủy khối các trường TCCN, CĐ và ĐH và các phòng ban chuyên môn của Sở GD-ĐT.

Chưa đủ cơ sở để trình công nhận Hội đồng Quản trị ĐH Hoa Sen
Đại hội đồng cổ đông bất thường trường ĐH Hoa Sen do nhóm cổ đông chiếm hơn 30% cổ phần tổ chức ngày 2/8/2014.

Trong văn bản, phía Sở GD-ĐT cho biết có nhận được tờ trình ngày 6/6 của ông Đức về báo cáo tổng quát ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 Trường ĐH Hoa Sen và đề nghị UBND TPHCM xem xét công nhận HĐQT trường ĐH Hoa Sen nhiệm kỳ II (2012-2017).

Đồng thời, Sở GD- ĐT cũng nhận được văn bản ngày 4/8 kiến nghị về ĐHĐCĐ bất thường của ông Trần Văn Tạo - Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hoa Sen - cùng 4 thành viên hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát ký tên với nội dung đề cập đến tính bất hợp pháp của đại hội đồng cổ đông bất thường và không thống nhất vốn sở hữu cổ phần của từng cổ đông.

Vì vậy, để có cơ sở xem xét tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị ông Đức cùng với HĐQT và các cổ đông giải quyết để thống nhất tỷ lệ vốn của từng cổ đông cũng như vốn của trường.

Căn cứ vào những vấn đề trên, Sở GD-ĐT TPHCM cho rằng chưa có đủ cơ sở xem xét hồ sơ để trình UBND TP.HCM công nhận HĐQT của trường ĐH Hoa Sen qua đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 2/8.

Lê Phương